Ikke tidspunktet for å vurdere egen bussdrift - Innlandet fylkeskommune

Ikke tidspunktet for å vurdere egen bussdrift

Tida er ikke inne for at fylkeskommunen skal ta over bussdriften selv, mener samferdselsutvalget.

Innlandstrafikk - Klikk for stort bilde Innlandstrafikk Busstilbudet i Innlandet fungerer bra, og dette er ikke tidspunktet for å planlegge at fylkeskommunen skal ta over driften av bussrutene selv. Det mener et knapt flertall i samferdselsutvalget.

Fylkeskommunen har sett nærmere på hvordan driften av bussrutene i Innlandet fungerer.

For et snaut år siden bestilte fylkestinget en evaluering av anbudsordningen som fylkeskommunen bruker for å bestille transporttjenester fra private selskap.

Evalueringen skulle være et grunnlag for å vurdere å starte med drift av kollektivtrafikk i egen regi.

Vurdert av konsulent

Konsulentselskapet Vista Analyse har evaluert dagens ordning for fylkeskommunen. Rapporten fra selskapet viser at dagens anbudsordning fungerer bra, både for fylkeskommunen og busselskapene.

Utvalg for samferdsel behandlet rapporten og fylkesrådmannens vurdering av den på sitt møte 9. november 2020. Fylkesrådmannens vurdering er at det ikke er riktig å gå videre med å utrede egen drift av kollektivtrafikk nå. Seks av utvalgets 11 medlemmer støttet fylkesrådmannens innstilling.

Færre passasjerer og tapte inntekter

Korona-situasjonen, der folk har blitt oppfordret til å unngå å reise kollektivt, har gjort at billettinntektene har gått ned. I en periode måtte Innlandstrafikk sette opp flere bussruter på en del skoleruter for at elevene kunne sitte med nok avstand i bussen.

Kombinasjonen av dårlig økonomi og stor arbeidsbelastning i administrasjonen gjør at tida ikke er inne for å gjøre endringer i kollektivtrafikken. Dessuten fungerer anbudsordningen bra, særlig etter at kontraktene ble utvidet til å gjelde for 10 år.

Ufrivillig deltid, men få slutter

Rapporten fra Vista Analyse har også sett på sjåførenes hverdag og arbeidsvilkår. Flere sjåfører oppgir at de føler tidspress, særlig når de kjører i byene. Uønsket deltid og delte skift kan være et problem for noen.

Likevel er det ingen store problemer med å rekruttere sjåfører. Det er heller ikke flere som slutter enn i andre yrker.

Busseselskapene ser ut til å følge spillereglene i arbeidslivet, og ifølge rapporten er det mange fagorganiserte blant de ansatte.

Til fylkestinget i desember

Rapporten, som heter «Evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport», og fylkesrådmannens forslag til vedtak om ikke å gå videre med utredning av drift av kollektivtransport i Innlandet i egen regi, skal behandles i fylkestinget 8. desember. Saken skal også opp i fylkesutvalget 24. november.

I møtet i samferdselsutvalget stemte de fem representantene fra Arbeiderpartiet og SV mot fylkesrådmannens innstilling, mens de seks representantene fra Senterpartiet, Høyre, FrP og MDG stemte for innstillinga.

Mindretallet ønsket at fylkeskommunen skal utrede egen drift av kollektivtrafikken når arbeidet med en mobilitetsstrategi (dvs. en plan for hvordan folk i Innlandet kan forflytte seg, uten bruk av egen bil) er ferdig.

Til toppen