Hvordan skal du reise i fremtiden? - Innlandet fylkeskommune

Hvordan skal du reise i fremtiden?

I Innlandet skal innbyggerne og deltidsinnbyggeren i fremtiden kunne reise bærekraftig, trygt og effektivt.

Dette kommer frem av forslag til mobilitetsstrategi for Innlandet (PDF, 7 MB)som var til behandling i hovedutvalg for samferdselEt av målene i mobilitetsstrategien er gode overganger mellom ulike transportformer. Buss er en av flere transportformer som kan brukes for å nå dette målet. - Klikk for stort bildeEt av målene i mobilitetsstrategien er gode overganger mellom ulike transportformer. Buss er en av flere transportformer som kan brukes for å nå dette målet. Innlandet fylkeskommune/Innlandstrafikk i går. Strategien skal behandles i fylkestinget senere i oktober, og hovedutvalget anbefale fylkestinget å vedta forslaget til mobilitetsstrategi.

Fokus på sømløse reiser klima 

Det er foreslått følgende to hovedmål for at en i Innlandet skal kunne reise bærekraftig, trygt og effektivt:

Tilrettelagt for gode og sømløse reiser innad i Innlandet og på tvers av fylkes- og landegrenser. Dette innebærer at det må legges opp til enkle og sømløse overganger mellom ulike transportformer.   

Klima- og miljøbelastningene for persontransport er vesentlig redusert. Endrede reisemåter og ny teknologi skal bidra til å redusere klimagassutslippene og lokal forurensning.

- Målene er ambisiøse, men det er viktig med ambisiøse mål for hvordan persontransporten skal skje i fremtiden, sa hovedutvalgsleder Stein Tronsmoen under behandlingen av mobilitetsstrategien i samferdselsutvalget.

23 handlingspunkter

Forslaget til mobilitetsstrategi inneholder 11 strategier og en handlingsplan med 23 handlinger for å nå strategiens mål. Handlingsplanen skal følge opp strategiene på kort sikt fra 2022 til 2025 og på lang sikt fra 2026 til 2030.

Samferdselsutvalget sluttet seg til fylkeskommunedirektørens forslag om at fylkestinget får en årlig rapport om fremdrift i gjennomføringen av handlingsplanen.

Bred involvering

Arbeidet med å utarbeide forslag til mobilitetsstrategi startet i 2020. Strategiforslaget er utarbeidet etter omfattende involvering.

- Politikerne i samferdselsutvalget har fått jevnlige orienteringer om status i strategiarbeidet hvor det også har vært mulig å gi innspill til strategiretningen. Det har også vært gjennomført flere dialogmøter med kommuner, brukergrupper og interesseorganisasjoner, forteller Eli Nordbotten Ruud-Olsen i Innlandet fylkeskommune. Hun har vært med i prosjektgruppen som har utarbeidet planforslaget.

Forslag til mobilitetsstrategi skal sluttbehandles i fylkestinget senere i oktober.  

Til toppen