Hvordan få fram Innlandets eventyrlige muligheter? - Innlandet fylkeskommune

Hvordan få fram Innlandets eventyrlige muligheter?

Det var ett av spørsmålene som ble reist under startkonferansen for fylkeskommunens tre regionale planer.

Mandag gikk startskuddet for arbeidet med regional plan for det inkluderende innlandet, plan for samfunnssikkerhet og plan for klima, energi og miljø. Temaer som ble satt på dagsorden var blant annet:

  • Hvordan kan Innlandets næringsliv bli en drivkraft for sosial,
    miljømessig og økonomisk bærekraft?
  • Hvordan mobiliserer vi lokalsamfunnet?
  • Hvordan virkeliggjøre Innlandets eventyrlige muligheter?

Eventyrlige muligheter

Fokus på samarbeid: Det var god stemning under paneldebatten ledet av kultursjef I Lillehammer kommune Olav Brostrup Müller.  I panelet satt fra venstre, leder for Ungdommens fylkesting, Johanne Dalsbø, styringsgruppeleder, Anne Elisabeth Thoresen, styringsgruppeleder Per-Gunnar Sveen, ordfører Einar Busterud (Hamar kommune), styringsgruppeleder Aud Hove og ordfører Merete Myhre Moen (Tynset kommune)  - Klikk for stort bildeFokus på samarbeid: Det var god stemning under paneldebatten ledet av kultursjef I Lillehammer kommune Olav Brostrup Müller. I panelet satt fra venstre, leder for Ungdommens fylkesting, Johanne Dalsbø, styringsgruppeleder, Anne Elisabeth Thoresen, styringsgruppeleder Per-Gunnar Sveen, ordfører Einar Busterud (Hamar kommune), styringsgruppeleder Aud Hove og ordfører Merete Myhre Moen (Tynset kommune) Marit Thobiassen Strande Hvis vi skal dømme etter politikernes engasjement, lover det godt for det videre planarbeidet. Selv om det stod panelsamtale og ikke paneldebatt på programmet, ble det tidvis høy temperatur. Leder for ungdommens fylkesting, Johanne Dalsbø, mente for eksempel at fylkespolitikerne snakket for mye om de eventyrlige mulighetene uten å komme med noe konkret. Ordfører i Hamar, Einar Busterud, var redd for at planene gaper for bredt og litt for høy og ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen, var opptatt av at vi må tåle at ulike regioner har ulike behov.

Sosial bærekraft

Et annet viktig tema på plankonferansen var behovet for å løfte fram sosial bærekraft. Som Anne Elisabeth Thoresen påpekte: – I innlandssamfunnet er det for mange som er uttafor som vi både vil ha innafor og som vi trenger at er innafor.

Alle må med

Både paneldeltakerne og de andre bidragsyterne snakket varmt om at vi må skape gode liv for alle. Som fylkesordfører Even Aleksander Hagen sa da han åpnet konferansen.

– De regionale planene er så viktige at vi må ha alle med på laget. Vi klarer det ikke alene, men må ha både kommunene, organisasjoner, næringslivet og innbyggerne med på laget.

Startskuddet for planarbeidet gikk i dag, og målet er at så mange som mulig ønsker og får muligheten til å bidra.

Les mer om de regionale planene.  

Stort oppmøte: Det var godt over 140 påmeldte til konferansen. Selv om den ble streamet, hadde de fleste tatt turen til Hamar for å delta fysisk. - Klikk for stort bildeStort oppmøte: Det var godt over 140 påmeldte til konferansen. Selv om den ble streamet, hadde de fleste tatt turen til Hamar for å delta fysisk. Marit Thobiassen Strande

Til toppen