Hvor og hvordan bør framtidas hyttebygging skje? - Innlandet fylkeskommune

Hvor og hvordan bør framtidas hyttebygging skje?

Fylkeskommunen skal finne svar på hvor hytter bør lokaliseres for størst mulig klimagevinst og lokal utvikling.

Styringsgruppe for prosjektet Klimavennllig stedsutvikling i hyttekommuner. Fra venstre  Odd Erik Holden (ordfører i Øystre Slidre), Hanne Alstrup Velure (fylkestingsrepresentant fra Høyre og leder av styringsgruppa), Wibeke Børresen Gropen (samfunnsutviklingssjef, Innlandet fylkeskommune), Jon Halvor Midtmageli (ordfører i Øyer) og Anne Isdahl (kommunestyrerepresentant i Ringebu). Ikke tilstede da bildet ble tatt, Ole André Storsnes (kommunestyrerepresentant i Trysil) - Klikk for stort bildeStyringsgruppe for prosjektet Klimavennllig stedsutvikling i hyttekommuner. Fra venstre Odd Erik Holden (ordfører i Øystre Slidre), Hanne Alstrup Velure (fylkestingsrepresentant fra Høyre og leder av styringsgruppa), Wibeke Børresen Gropen (samfunnsutviklingssjef, Innlandet fylkeskommune), Jon Halvor Midtmageli (ordfører i Øyer) og Anne Isdahl (kommunestyrerepresentant i Ringebu). Ikke tilstede da bildet ble tatt, Ole André Storsnes (kommunestyrerepresentant i Trysil) Leila Øvreseth Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for en klimavennlig tettsteds‐ og destinasjonsutvikling gjennom prosjektet «Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner».

Samarbeidsavtale signert

Prosjektet er et samarbeid med kommunene Øyer, Øystre Slidre, Trysil og Ringebu.

Nå er samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og de fire innlandskommunene signert.

- Prosjektet har som mål å bidra til å gjøre det enklere for kommunene å ta riktige valg knyttet til lokalisering av hytteutbygging i egen kommune. Kommuner som selv ikke deltar i prosjektet vil dra nytte av funnene som gjøres i prosjektet, da de i stor grad vil kunne overføres til andre, sammenlignbare hyttedestinasjoner, sier leder av styringsgruppa, Hanne Alstrup Velure.

Tre alternative lokasjoner

Det skal vurderes tre alternative lokaliseringer av fritidsbebyggelse.

- Det hersker usikkerhet knyttet til hvor framtidig hyttebygging bør lokaliseres for å gi størst mulig fordel for kommunene og minst mulig klimagassutslipp. Dette prosjektet vil svare opp om det er lokalisering på fjellet, mellom fjellet og tettstedet eller i selve tettstedet som er mest bærekraftig, sier leder for samfunnsavdelingen i Innlandet fylkeskommune, Wibeke Børresen Gropen.

Prosjektet vil undersøke klimaavtrykket utbyggingen gir med tanke på arealbruk og transport i hver av de tre lokasjonene.

Valgt ut fra pågående prosesser

Alle kommuner i Innlandet ble invitert til å delta i prosjektet. Utvalget er gjort ut fra pågående, aktuelle planprosesser i kommunene, interesse og ulike problemstillinger knyttet til bærekraftig hyttebygging.

- Det er naturlig at alle løsninger ikke fungerer likt for alle kommuner, fordi utgangspunktet er forskjellig, for eksempel knyttet til eksisterende infrastruktur og avstander til nærmeste by, avslutter Hanne Alstrup Velure.

Bakgrunn

Innlandet er Norges største hyttefylke og fritidsbebyggelsen preger mange lokalsamfunn. Fra år 2000 til 2019 økte antallet fritidsboliger i Innlandet med om lag 20 000, fra 66 000 til 86 000.

Fritidsaktiviteter og bruk av fritidsboliger står nå for 23 prosent av det samlede energiforbruket i Norge (SSB, 2020). I tillegg til å båndlegge mye areal, krever også reiser til og fra fritidsdestinasjonen og internt i destinasjonen mye energi.

Prosjektet «Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner» pågår fram til høsten 2023 og skal munne ut i en veileder for alle kommunene i Innlandet.

Til toppen