Hvor har du tenkt å lagre rundballene?

Mange gårdbrukere er i gang med årets første slått, og vi oppfordrer til forsvarlig lagring av rundballer.

Innlandet fylkeskommune oppfordrer gårdbrukerne til å lagre rundballer tilstrekkelig langt fra offentlig veg.  - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune oppfordrer gårdbrukerne til å lagre rundballer tilstrekkelig langt fra offentlig veg. Innlandet fylkeskommune - Rundballer lagret for nærme vegen kan nemlig være trafikkfarlig dersom trafikanter kjører av vegen, forteller Steinar Svensbakken som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune. 

En rundball veier normalt mellom 700 og 800 kilo.

Når det blir høst og kulda kommer blir rundballene harde. Konsekvensene av å kjøre inn i rundballene er da de samme som å kjøre inn i en bergvegg.

Hindrer sikt

Det er flere andre grunner enn skadepotensialet ved å kjøre inn i en rundball som gjør at rundballer bør lagres litt fra offentlig veg.

- Rundballer og andre ting som plasseres for nærme vegen, kan hindre sikten, fortsetter Svensbakken.

Han legger til lagring av rundballer for nærme vegen gjør at vegeiers entreprenører ikke får gjennomført kantklipp på en tilfredsstillende måte.

- Dersom entreprenørene ikke får gjort kantklippen tilstrekkelig godt, vil dette kunne gjør at høyt ugras hindrer sikten for trafikantene, forklarer Steinar Svensbakken.

Svensbakken forteller også at dyr ofte gjemmer seg ved rundballer, og i de tilfellene kan det være vanskelig for trafikantene å få øye på dyrene i det de løper ut i vegbanen.

- Å plassere rundballer lenger fra vegen reduserer sjansene for viltulykker, forklarer trafikksikkerhetsrådgiveren i Innlandet fylkeskommune.

Avstand avhenger av hastighet og trafikkmengde

Hvor langt halmballene bør lagres fra en offentlig veg avhenger av skiltet fartsgrense og trafikkmengden.

Minimum avstand rundballer skal lagres fra offentlig veg:

Avstand fra hvitstripe rundballer kan plasseres etter trafikkmengde og skiltet hastighet
Antall kjøretøy i døgnet Fartsgrense 50 km/t og lavere Fartsgrense 60 km/t Fartsgrense 70 og 80 km/t Fartsgrense 90 km/t og høyere
0 - 1500 2,5 meter 3 meter 5 meter 6 meter
1500 - 4000 3 meter 4 meter 6 meter 7 meter
4000 - 12000 4 meter 5 meter 7 meter 8 meter
Over 12000 5 meter 6 meter 8 meter 10 meter

Frakt av rundballer

Svensbakken minner om at det ikke er lovlig å kjøre langs offentlig veg med pallegafler, ballespyd og lignende på lasteappartet foran på traktoren.

-  Skal en frakte rundballer langs offentlig veg, skal disse lastes på tilhenger og sikres forsvarlig, sier Steinar Svensbakken. 

Han oppfordrer derfor gårdbrukere til å lagre rundballene såpass langt fra offentlig veg at en ikke trenger å parkere på vegen ved lasting.