Hvilke effekt har migrasjon på fjellregionene? - Innlandet fylkeskommune

Hvilke effekt har migrasjon på fjellregionene?

Innlandet fylkeskommune er blitt partner i det EU-finansierte prosjektet MATILDE.

Klikk for stort bildeMigrasjon trigger stor debatt i Europa. Forskningsprosjektet MATILDE forsøker å bidra i debatten gjennom å fokusere på perspektivene til rurale fjellregioner. Prosjektet er finansiert av EUs  og verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont2020.

Forstå utviklingspotensiale i migrasjon

Målet er å forstå utviklingspotensialet som ligger i migrasjon, med særlig fokus på rurale fjellregioner. Prosjektet bygger på ekspertisen til 25 partnere i 10 land: Østerrike, Bulgaria, Tyskland, Finland, Italia, Storbritannia, Norge, Sverige, Spania og Tyrkia. Prosjektet skal se på hva slags rolle offentlig sektor, frivillig sektor og økonomiske aktører har i å begrense eller fremme de positive effektene av migrasjon, spesielt behovene og kapasiteten fjellstrøk har.

13 partnere fra hele Europa

Prosjektet har 13 partnere fra hele Europa, som gir 13 ulike fjellregioner hvor man kan utforske og evaluere hva slags påvirkning migrasjon har i disse regionene. Det gir også en mulighet for å se på forskjellige styringsmodeller og strategier, fra utdanning og livslang læring, jobbintegrasjon, helse, mobilitet og likestilling.

Vil fremme varige holdningsendringer

Lokale interessegrupper og innbyggere i rurale fjellstrøk er ofte satt på sidelinjen i debatten rundt migrasjon og effekten av migrasjon. Ved å ta i bruk en handlingsbasert forskningsmetode i de 13 lokale studiene, vil MATILDE engasjere lokalsamfunn utenfor de urbane områdene. Prosjektet ønsker å rett opp eventuelle feilslutninger og fremme varige holdningsendringer når det gjelder migrasjon, slik at befolkningen kan ta del i migrasjonsdebatten på et saklig grunnlag.

- Vårt mål er å bidra til å reversere migrasjonsperspektivet, som ofte blir framstilt som en byrde for de samfunnene som tar imot dem. Takket være samarbeidet mellom forskere og de som jobber med tema, skal MATILDE tilby råd og veiledning med det perspektivet at migrasjon kan være en viktig ressurs for lokal utvikling, sier Andrea Membretti, forskningskoordinator i prosjektet.

Det inkluderende Innlandet

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) sier de er opptatt av å bygge det inkluderende Innlandet.

- Da er dette et spennende bidrag. For Innlandet fylkeskommune vil prosjektet gi mye kunnskap rundt tema migrasjon, integrering og inkludering, og denne kompetansen er svært viktig for oss, sier han.

Han påpeker at fylkeskommunen skal bli en tydelig aktør på integrering framover. 

- Dette er et område vi nettopp har fått ansvaret for, og for oss er det derfor svært viktig at vi raskt klarer å bygge sterk kompetanse på feltet. Deltakelsen i dette prosjektet vil være en viktig brikke her, avslutter Hagen

Til toppen