Høyhastighets bredbånd til alle i 2025 - Innlandet fylkeskommune

Høyhastighets bredbånd til alle i 2025

Alle innbyggerne i Innlandet skal få tilgang på minst 100 megabit i sekundet.

Fylkestinget har vedtatt en målsetting om at alle husstandene i Innlandet skal få tilbyd om en bredbåndshastighet på minst 100 Mbit/s i løpet av 2025. - Klikk for stort bildeFylkestinget har vedtatt en målsetting om at alle husstandene i Innlandet skal få tilbyd om en bredbåndshastighet på minst 100 Mbit/s i løpet av 2025. Jack Moreh/freerangestock.com Fylkestinget vedtok onsdag «Strategi for utbygging av infrastruktur for bredbånd og mobil» for perioden 2021 til 2025.

Innlandet fylkeskommunes bredbånds- og mobilstrategi skal bidra til at flest mulig husstander og bedrifter i fylket får tilgang til høyhastighets bredbånd og har tilgang til mobile tjenester. Det er et mål at denne utbyggingen skal skje så raskt som mulig.

80 prosent bredbåndsdekning i dag

Ifølge Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet er det 20 prosent, eller 35 377 av de 176 886 husstandene i Innlandet som ikke har tilbud om 100 Mbit/s bredbånd i dag. Fire prosent, altså 7 000 husstander, mangler tilgang på 30 Mbit/s bredbånd. Regjeringen har satt som mål at minst 90 prosent av husstandene på landsbasis skal ha tilgang til 100 Mbit/s i løpet av 2020.

Av de om lag 35 000 husstandene som ikke har tilbud om høyhastighets bredbånd i dag, foreligger det planer om utbygging for omtrent 12 500 av dem. Dette betyr at det gjenstår 23 000 husstander for å oppnå full bredbåndsdekning i Innlandet.

To milliarder kroner – ti år

Fylkeskommunens ansvar er å bistå der markedet svikter med hensyn til bredbåndstilgang. Innlandet fylkeskommune skal jobbe for at alle innbyggere i fylket skal kunne nyte grunnleggende digitale offentlige tjenester.

Ifølge strategidokumentet vil det koste 1,95 milliarder kroner å bygge ut høyhastighets bredbånd til alle. Staten og fylkeskommunens andel av kostnadene er beregnet til én milliard kroner. I 2019 fikk gamle Hedmark og Oppland fylker til sammen 98,5 millioner kroner fra staten til bredbåndsutbygging. Med tilsvarende støtte i framtida, vil det ta ti år før alle i Innlandet får tilbud om høyhastighets bredbånd.

Fra 97 til 100 prosent

I strategien var det tallfestet et mål om at 97 prosent av husstandene skal ha tilgang til minst 100 Mbit/s og de resterende tre prosent skal ha tilgang til minst 30 Mbit/s.

– Det siste året har vi virkelig sett hvor viktig den digitale infrastrukturen er for å kunne fungere. Vi kan ikke reversere behovet for digital infrastruktur når vi nå forhåpentligvis går tilbake til en mer normal hverdag. Vi har i dag 80 prosent dekning med 100 Mbit/s. Dette har skjedd relativt fort, og den raske utviklingen har skjedd som følge av at vi har løftet i lag. Vi kan ikke la noen bli hengende etter. Målet bør være 100 prosent dekning. Hvem skal eventuelt de tre prosentene være, som ikke skal nyte godt av de samme godene som oss andre. Det er alltid noen som er dyrere å levere et tilbud til enn andre, enten det gjelder vei, flomsikring eller internett, sa Turid Backe-Viken (Ap).

«Ødemarkstilbud»

– Jeg er fra Trysil, og her i distriktet har vi hatt et par fotballsatsinger. I den forbindelse var det en klubbleder som snakket om at de måtte tilby «ødemarkstillegg» for å lokke til seg gode fotballspillere. Kanskje er det en form for ødemarkstillegg som må til her også? Innlandet har fått 44,4 millioner kroner i statlige midler til bredbåndsutbygging i 2021. Med denne hastigheten vil det ta 20 år før vi oppnår 100 prosent bredbåndsdekning, avsluttet Backe-Viken.

Et enstemmig fylkesting stemte for å oppjustere ambisjonene i bredbåndsstrategien til at 100 prosent av husstandene i Innlandet skal ha tilbud om 100 Mbit/s.

Hva med hyttefolket?

Johannes Wahl Gran (MDG) framholdt at Innlandet er et fylke med veldig mange deltidsinnbyggere:

– Å diskutere 97 eller 100 prosent høyhastighets bredbåndsdekning for heltidsinnbyggerne blir litt platt når vi ikke diskuterer om vi skal ha en målsetting om 10, 20 eller 40 prosent dekning for deltidsinnbyggerne våre.

MDG foreslo derfor følgende tillegg: "Fylkeskommunedirektøren bes etterstrebe at det vurderes om det samtidig bør etableres eller oppgraderes brebåndsinfrastrukturen ved all vedlikehold av eksisterende anlegg og etablering av ny infrastruktur der fylkeskommunen er part, samt overbringe denne intensjonen i kommunale og interkommunale areal-saker som behandles av fylkeskommunen."

Forslaget fikk bare stemmer fra MDG, og falt.

Les mer i sakspapirene PS 48/2021

Til toppen