Høring av reguleringsplan fv. 1780 Byflatvegen - Innlandet fylkeskommune

Høring av reguleringsplan fv. 1780 Byflatvegen

Reguleringsplan for fylkeveg 1780 Byflatvegen mellom Bjørgevegen og Byflaten er på høring fram til 30. oktober 2021. 

Området viser strekningen hvor det er planlagt ny gang- og sykkelveg ved Brumunddal. - Klikk for stort bildeOmrådet viser strekningen hvor det er planlagt ny gang- og sykkelveg ved Brumunddal. Innlandet fylkeskommune Innlandet fylkeskommune har i samarbeid med Ringsaker kommune laget forslag til reguleringsplan for fylkeveg 1780 Byflatvegen mellom Bjørgevegen og Byflaten. 

Foreslår gang- og sykkelveg

I planforslaget foreslår Innlandet fylkeskommune at det bygges gang- og sykkelveg på den 1,6 kilometer lange strekningen mellom Bjørgevegen og Byflaten nr. 181.

Etter at den foreslåtte gang- og sykkelvegen er ferdig bygd, vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg langs Byflatvegen mellom Brumunddal og Byflaten.

- Den nye gang- og sykkelvegen vil bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs fylkesvegen. Dette vil gjøre det mer attraktivt å gå og sykle i området, og vi har et mål om å øke andelen som sykler. Dette er også viktig for å bedre folkehelsen, sier planleggingsleder Knut Bergum i Innlandet fylkeskommune.

Tre meter bred gang- og sykkelveg

Det er foreslått at gang- og sykkelvegen får en bredde på tre meter slik som tilstøtende gang- og sykkelveger. For å spare areal, er det foreslått at den nye gang- og sykkelvegen får en mindre grøft mot fylkevegen enn de nærmeste gang- og sykkelvegene.

- Det blir en grøft på 1,5 meter mellom fylkesvegen og den nye gang- og sykkelvegen, noe som er tilstrekkelig for å sikre god trafikksikkerhet, fortsetter Bergum.

Selv om den nye gang- og sykkelvegen er foreslått bygget på østsiden av fylkesveg 1780, omfatter planforslaget områder på begge sider av fylkesvegen. Da har man tilstrekkelig areal til fremtidig drift og vedlikehold av fylkesvegen, og til skifte av stikkrenner.

Plandokumenter

Høringsfrist 30. oktober

Fristen for å sende inn merknader er lørdag 30. oktober 2021.

Hvor sendes høringsinnspill?

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til post@innlandetfylke.no eller til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Forsendelsen merkes «Reguleringsplanen fv. 1780 Byflatvegen».

Åpent møte 20. oktober

Innlandet fylkeskommune inviterer til åpent høringsmøte onsdag 20. oktober fra klokken 17.30 til 19.30 på kommunebygget i Brumunddal.

Påmelding innen 18. oktober
På grunn av koronasituasjonen, ber vi om at du melder deg på møtet på e-post til: knut.bergum@innlandetfylke.no. Skriv din kontaktinformasjon i e-posten – navn og telefonnummer.

Byggestart i 2022

Innlandet fylkeskommune vil gjennomgå merknadene etter at høringsfristen har gått ut. Planforslaget med fylkeskommunen sine vurderinger av merknader sendes så til Ringsaker kommune for sluttbehandling og vedtak.

Det er planlagt at byggingen av gang- og sykkelvegen starter i 2022.

Til toppen