Hærverk langs fylkesveger i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Hærverk langs fylkesveger i Innlandet

Mange brøytestikker langs fylkesveger i Innlandet er kjørt ned. Vi oppfordrer trafikantene til å la dem få stå i fred. 

Årlig forsvinner mange brøytestikker langs vegene. Vi oppfordrer trafikantene om å la brøytestikkene stå veg vegen.Det er flere grunner til at Innlandet fylkeskommune oppfordrer trafikantene lar brøytestikker langs fylkesvegene får stå i fred.

Viktig for trafikksikkerheten

Brøytestikkene er viktig for trafikksikkerheten.

- Brøytestikkene skal hjelpe trafikantene til å vise hvor vegen går. Denne funksjonen er spesielt viktig i dårlig vær slik som ved tåke og snøvær. Når brøytestikker blir kjørt ned eller av andre årsaker forsvinner, bidrar dette til å gjøre trafikksikkerheten dårligere, forteller Arne Fredheim, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune. 

Brøytestikkene skal også hjelpe brøytemannskapene til å vise vegkanter og objekter langs vegene det er viktig de tar hensyn til for å unngå skader på materiell. Det er en annen viktig grunn til at brøytestikker blir stående langs fylkesvegene.

Nedkjøring fører til ekstra arbeid og kostnader

I flere kommuner i Innlandet har en god del brøytestikker blitt kjørt ned av trafikanter.

- Dette gjør at entreprenørene må sette opp nye brøytestikker. Å sette opp brøytestikker på nytt fordi en del brøytestikker er kjørt ned eller forsvunnet på grunn av hærverk, mener vi er sløsing av midler. Arbeidet og kostanden med å sette opp nye brøytestikker kan i ytterste konsekvens på bekostning av tid og penger som kunne blitt brukt til andre oppgaver på fylkesvegene, fortsetter Fredheim.

I enkelte områder er omfanget av nedkjørte brøytestikk såpass stort at det blir vurdert å anmelde trafikanter for hærverk .

Til toppen