Har du bilder eller opptak fra pandemien? - Innlandet fylkeskommune

Har du bilder eller opptak fra pandemien?

Fylkesarkivet vil dokumentere stengte butikker, tomme skoler og andre ting som viser håndteringen av Covid-19.

Strandtorget stengt under korona - Klikk for stort bildeDa koronaviruset rammet Norge og Innlandet ble de mest inngripende tiltak siden 2. verdenskrig innført. Folk kunne ikke lenger håndhilse, reise fritt eller gjøre hva de normalt ville gjort. Tomme gater, tomme klasserom og tomme kjøpesentre preget samfunnet. Nå skal historien om da Innlandet stengte ned dokumenteres for ettertiden.

Video, bilder, lydopptak og fortellinger

Har du video, bilder, lydopptak eller kanskje en historie du vil fortelle som kan knyttes til pandemien i Innlandet, er du velkommen til å sende dette til fylkesarkivet.

- Fylkeskommunen og kommunene i regionen dokumenterer pandemien; beredskapsplaner, tiltakene som iverksettes med mer. Men for å fortelle historien i framtida, er fotografier og beretninger viktig. Det vi ønsker er at vi får dokumentert det som skjer rundt om kring i fylket, på arbeidsstedet og ute i samfunnet. Det er tomt for publikum under idrettsarrangement og vi opplever kinobesøk med lite folk. Når du er et sted, dokumenter det og send det til oss, oppfordrer fylkesarkivar Marit Hosar.

Gjennom innsamlingen kan fylkesarkivet dokumentere og skrive historieberetning om pandemien.

Skoler stengt under Spanskesyken

I magasinene på fylkesarkivet finnes dokumentasjon på den forrige store pandemien som herjet vår region - Spanskesyken i 1918. 

- Vi ser i en skoleprotokoll fra Lillehammer at det var nedstengt i seks uker under Spanskesyken. Riktignok var det mot sommeren, og de tok kanskje tidligere sommerferie, men det var på grunn av pandemien. Vi ser også at det ble fattet vedtak om vedlikehold av lasarettene (sykestuer som tok hånd om virusinfiserte pasienter). 

Hosar drar en parallell til dagens test- og vaksineringsstasjoner.

- Hvem har tatt bilde av det utenom avisene? Det at vi får bildemateriale og lydopptak bidrar til at vi kan gjøre historien levende. Tenk deg skoleelever om 20 år. De vil ikke skjønne at skolene, butikkene og gatene var tomme. Så sant det ikke kommer flere pandemier da, avslutter Hosar.

Har du spørsmål eller noe du vil sende inn?

Send til fylkesarkivet@innlandetfylke.no

Vi minner om at ingen personer må avbildes eller gjøres opptak av uten samtykke.

Til toppen