Gyda satte fylkets entreprenører på prøve - Innlandet fylkeskommune

Gyda satte fylkets entreprenører på prøve

Vegarbeiderne har jobbet dag og natt for å få unna overvann som uværet førte med seg.

På fv. 2446 i Vestringsbygda i Valdres måtte Brødr. Dokken høvle ut vegkanter og tine stikkrenner for å få bort vann i vegbanen etter Gydas herjinger. - Klikk for stort bildePå fv. 2446 i Vestringsbygda i Valdres måtte Brødr. Dokken høvle ut vegkanter og tine stikkrenner for å få bort vann i vegbanen etter Gydas herjinger. Arne Olav Hamar Mye nedbør, sterk vind og uvanlig høy temperatur for årstida onsdag til fredag denne uka, førte til mye vann i bekker, elver og grøfter i deler av Innlandet.

Driftsentreprenørene som jobber for fylkeskommunen var godt forberedt.

Mye jobbing i natt

- De har lagt ned en stor arbeidsinnsats for å hindre vannet i å gjøre skader på fylkesvegene. Torsdag kveld og natt til fredag var det mange som jobbet med dette, særlig i Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres, sier seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune.

Uværet var godt varslet og entreprenørene kunne derfor stille med mye mannskap i de delene av Innlandet der det skulle blåse og regne mest.

I tillegg til å overvåke bekker og elver som kunne flomme over, måtte entreprenenørene brøyte, strø og salte fylkesvegene som vanlig.

Måtte tine opp stikkrenner

Mange stikkrenner, som skal ta unna vann fra bekker og mindre elver, ble tettet igjen av snø, is og overflatevann. Entreprenørene har vært ute og tint opp stikkrenner og grøfter, slik at de kunne ta unna regn og smeltevann.

Både hjulgravere, tineutstyr og manuelt utstyr ble tatt i bruk for å få grøfter og stikkrenner til å fungere som normalt.

Enkelte steder, som i Hedalen i Sør-Aurdal, blåste trær overende og måtte fjernes fra vegene.

- Se opp for ishinne

Fredag morgen sank temperaturen i de høyereliggende strøkene. Flere fylkesveger som hadde vært bare og våte, fikk et tynt isdekke og ble glatte. Igjen var det nødvendig å kjøre ut med strøbilene.

I løpet av fredag kveld og natt til lørdag kan det fryse på også i lavlandet.

- Ei slik tynn ishinne kan være vanskelig å skille fra bar veg. Kjør forsiktig, hold god avstand og avpass farten etter forholdene, oppfordrer Arne Fredheim.

Til toppen