Fylkesveg 2442 i Etnedal rustes opp

Fylkeskommunen er i gang med vedlikehold av fylkesvegen mellom Smiugard og Oppsjøen. Flere stikkrenner skal skiftes ut.

Fylkesvegen mellom Smiugard og Oppsjøen i Etnedal skal bli bedre rustet til å tåle regn og  snøsmelting. - Klikk for stort bildeFylkesvegen mellom Smiugard og Oppsjøen i Etnedal skal bli bedre rustet til å tåle regn og snøsmelting. Jarle Brattrud På strekningen Smiugard – Lenningen blir det grøfterensk. Dette er alt i gang.

Arbeidet med å skifte stikkrenner starter mandag 26. september.

Arbeid på dagtid

Det er Brødrene Dokken AS som skal utføre arbeidet for fylkeskommunen.

De kommer i hovedsak til å jobbe fra klokka 07 om morgenen til klokka 19 om kvelden mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

- Når entreprenøren skifter stikkrenner, må vegen graves helt over. Da må den stenges for trafikk. Fylkesvegen kan derfor bli stengt i perioder på inntil to timer, hver gang ei stikkrenne blir skiftet ut, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune.

Arbeidet med å skifte stikkrenner vil vare til ca. 27. oktober.

Lite trafikk på hverdager

I visse tilfeller kan det bli aktuelt å arbeide og å stenge vegen etter klokka 19, de dagene anleggsarbeidet foregår.

- Vi forsøker å tilpasse gravearbeidet og skape minst mulig ulemper for trafikantene. Derfor stenger vi vegen mens det er minst trafikk. Når den blir stengt, setter entreprenøren opp skilt ved Smiugardskrysset og Oppsjøkrysset for å varsle trafikantene, sier Ødegård.

Fylkeskommunen har satt av ca. en millioner kroner til disse tiltakene på fylkesveg 2442.