Fylkesbiblioteket fortsetter satsingen på samskaping - Innlandet fylkeskommune

Fylkesbiblioteket fortsetter satsingen på samskaping

Nasjonalbiblioteket har gitt en halv million kroner til prosjektet Samskaping - fra planverk til hverdagspraksis.

Øystein StabellInnlandet fylkesbibliotek eier og leder prosjektet.

Samskaping handler om at offentlige organisasjoner skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med innbyggere, lokale bedrifter og foreninger.

Med dette prosjektet ønsker fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland, Viken og Innlandet  å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende.

Frivillighetens år

– Gjennom praktisk erfaring skal bibliotek og frivillige lag og foreninger tilnærme seg en samskapende arbeidsform, og styrke bibliotekets rolle som samfunnsutvikler i lokalsamfunnet. Det er formålet med prosjektet, sier Øystein Stabell som skal lede prosjektet.

– 2022 er Frivillighetens år, og dermed en ypperlig mulighet til å koble bibliotek og frivilligheten på en ny, samskapende måte avslutter han.

Samskaping på agendaen

Samskaping har de siste årene for alvor kommet på dagsorden i Norge. I dag er det etablert i planverk i de fleste norske kommuner og fylkeskommuner.

Erfaringene fra kommuner som har arbeidet for å etablere en samskapende kultur, er at det tar tid å overføre samskaping fra planverk til praksis.

Bibliotekene er i front

Tone Nyseter– Bibliotekene er en ideell arena der lag og foreninger, politikere, innbyggere og fagpersoner kan møtes som likeverdige parter for å utvikle og teste ut nye ideer og løsninger, sier fylkesbiblioteksjef i Innlandet, Tone Nyseter.

– Derfor var vi tidlig ute med å styrke bibliotekarenes samskaperkompetanse. I 2018 startet vi, sammen med fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark, Rogaland og Viken det toårige pilotprosjektet Biblioteket som samskaper. Årets prosjekt er en videreføring av dette prosjektet, avslutter hun.

Prosjektet er ettårig og starter opp rett etter påske.

Deler av Prosjektsøknaden (PDF, 42 kB).

Til toppen