Fv. 33: Prioriterer Bjørgo og Sanatoriesvingen - Innlandet fylkeskommune

Fv. 33: Prioriterer Bjørgo og Sanatoriesvingen

Mandag 14. september starter Dokka Entreprenør AS å arbeide med den nye fylkesvegen over Tonsåsen. Fylkeskommunen prioriterer å få ferdig strekningen på Bjørgo og arbeid i Sanatoriesvingen nå i høst.

Fra arbeidet med å asfaltere den 10 km lange parsellen mellom Skardtjednet og Tonsvatnet i august. - Klikk for stort bildeFra arbeidet med å asfaltere den 10 km lange parsellen mellom Skardtjednet og Tonsvatnet i august. Kari Hermanrud Dokka Entreprenør fikk tildelt kontrakten på å utbedre fylkesveger i Oppland vest, som var lyst ut i sommer. Kontrakten omfatter fylkesveger i Gjøvik, Land, Etnedal, Nord- og Sør-Aurdal, Øystre og Vestre Slidre, som får utført utbedringstiltak i 2020-2021.

Noe av det første firmaet får å gjøre, er å fullføre arbeidet med sideterreng, kryss, busslommer og andre tiltak på fylkesveg 33 over Tonsåsen.

Trafikksikkerheten viktigst

Opprinnelig skulle bygginga av 10 ny fylkesveg 33 over Tonsåsen og 1 km ny veg ved Bjørgo ha vært ferdig til 1. juli. Entreprenøren som hadde kontrakt på å bygge vegen, hevet kontrakten med fylkeskommunen den 29. juli, selv om vegen ikke var ferdig.

Etter dette har fylkeskommunen prioritert å bli ferdig med det som har hastet mest med tanke på trafikksikkerheten. Allerede 6. august var arbeidet med å forberede dekkelegging i gang.

Asfaltering, montering av rekkverk og oppmerking av vegen har blitt utført av forskjellige entreprenører som fylkeskommunen har kontrakter med i Valdres.

Arbeid i sideterrenget på Bjørgo

Den én kilometer lange strekningen rett øst for krysset med E16 på Bjørgo hadde en del gjenstående arbeid da entreprenørfirmaet Contexo hevet kontrakten i slutten av juli.

Her skal fylkeskommunen lage kjettingplass, sette opp gatelys på kjettingplassen og etablere mindre sideveger. Det vil samtidig bli pyntet opp i sideterrenget.

Sanatoriesvingen viktig

- I Sanatoriesvingen skal det bygges ny parkeringsplass og nye busslommer, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Innlandet fylkeskommune. - Dette vil bli gjort ferdig nå i høst. Den midlertidige løsningen i krysset med Venstrevegen som går ned til Bruflat vil bli forbedret, men krysset blir trolig ikke helt ferdig før til våren. Også i krysset med Fjellsbygdvegen blir det arbeid i høst og utover vinteren.  

Øfstaas forteller at alle de nye busslommene langs strekningene som blir bygget ut nå, blir gjort ferdig i høst. - Det er viktig at busspassasjerene og sjåførene får gode forhold så fort som mulig, derfor blir dette prioritert.

Til toppen