Fv. 213 Fåberggata skal bygges om i år - Innlandet fylkeskommune

Fv. 213 Fåberggata skal bygges om i år

Busser og fotgjengere skal komme lettere fram, og kommunen legger ned nye vann- og avløpsrør. 

I dette krysset med Fåberggata blir det nytt lyssignal som prioriterer bussene. - Klikk for stort bildeI dette krysset med Fåberggata blir det nytt lyssignal som prioriterer bussene. Ingrid Øvsteng Fylkesveg 213 Fåberggata er den gata i Lillehammer sentrum som har mest busstrafikk.

Gata skal bygges om på den ca. 300 meter lange strekningen mellom Kirkegata og Hardlandsvegen slik at bussene kommer lettere fram.

Arbeidet begynner i mai.

Lys som prioriterer buss

- Fåberggata får lyskryss som prioriterer busstrafikken, nytt lysanlegg, ny kantstein og asfalt, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

- Tiltaket vil også bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter ved at fortauet blir bredere, og hele gata kommer til å se penere ut, når arbeidet er ferdig.

Gamle rør skal skiftes ut

Fylkeskommunen samkjører sitt graveprosjekt med Lillehammer kommune, som skal skifte vann- og avløpsledninger i det samme området.

- Ledningsnettet i Fåberggata er opp mot 80-90 år gammelt, så det er på høy tid å få byttet ut dette. Målet er å gi innbyggerne bedre og sikrere tilførsel av vann og en god og effektiv bortledning av avløp og overvann, sier Elisabeth Børde, prosjektleder i Lillehammer kommune.

Kommunen skal skifte ledningsnett på en ca. 500 meter lang strekning mellom Mesnaelva og Hardlandsvegen.

Må stenge gata i en periode

Fylkeskommunen lyser ut kontrakt på byggearbeidet i uke 8. Byggearbeidet vil foregå i perioden mai – oktober.

- Fåberggata blir stengt for trafikk i en del av byggeperioden. Vi kommer med mer informasjon til grunneiere og trafikanter når vi har inngått kontrakt med firmaet som skal utføre arbeidet, sier Klemetrud.

Til toppen