Frykter dårligere tilbud til innbyggerne - Innlandet fylkeskommune

Frykter dårligere tilbud til innbyggerne

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett dekker ikke de økte utgiftene Innlandet fylkeskommune har hatt og får i forbindelse med koronapandemien. I verste fall kan det gå ut over tilbudet til innbyggerne.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen. Innlandet fylkeskommune - Fylkeskommunenes situasjon blir ikke bedre med dette budsjettet. Stortinget må rydde opp etter regjeringas manglende handlekraft. Hvis det ikke kommer mer penger frykter jeg at tjenestene til innbyggerne svekkes, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Spesielt i forbindelse med kollektivtransporten, har Innlandet fylkeskommune hatt store ekstrakostnader. Innlandstrafikk forventer et inntektstap for resten av året på 52 millioner kroner.

Dessuten får Innlandstrafikk ekstra kostnader på mellom 120 og 200 millioner kroner i forbindelse med skoleskyssen hvis vi skal klare å overholde smittevernreglene. Dette innebærer blant annet å sette på ekstra busser for å kompensere at man må kjøre med halvfulle busser. Kostnaden er beregnet fra midten av mai og ut året, forutsatt av smitteverntiltakene fortsatt vil være så strenge som i dag.

- Allerede store tap

I revidert statsbudsjett ligger det inne en ekstra bevilgning til kollektivtransport på 1,5 milliarder kroner for tapte billettinntekter, som skal fordeles på fylkeskommunene. Innlandet fylkeskommunes andel av denne summen anslås til rundt 45 millioner kroner.

Regjeringen har sagt de skal vurdere situasjonen rundt kollektivtransporten fortløpende.

Stein Tronsmoen, fylkesvaraordfører og utvalgsleder for samferdsel. - Klikk for stort bildeStein Tronsmoen, fylkesvaraordfører og utvalgsleder for samferdsel. Marit Thobiassen Strande - Vi har allerede nå store tap, og ser at de blir mye større utover året. Det vil bety en sterk reduksjon av rutetilbudet i hele Innlandet. Så vel klima som miljø vil tape på at vi har et stort udekket merforbruk, sier Stein Tronsmoen, fylkesvaraordfører og utvalgsleder for samferdsel.

Stort skattetap

Når det gjelder den generelle økonomien i kommunesektoren i Norge har KS gjort egne beregninger som tegner et dystrere bilde enn regjeringen.

Blant annet har KS beregnet at kommunesektoren vil ha et samlet skattetap på 9 milliarder kroner. Regjeringen på sin side beregner skattetapet til å komme på 5,3 milliarder kroner.

Regjeringen mener også at skattetapet ikke vil ha så stor betydning for kommunesektoren på grunn av mye lavere kostnadsvekst og lønnsvekst for 2020 enn tidligere antatt.

- Bekymringsverdig

Hvis alle beregningene fra KS slår til, er det et avvik på minst 8-9 milliarder kroner i tap for kommunesektoren sammenliknet med forutsetningene regjeringen legger til grunn.

- Jeg blir bekymret når det er så store forskjeller i tallene som legges til grunn for midlene vi får. Dersom fylkeskommunene ender opp uten handlingsrom, så rammer det både elever, passasjerer, tannhelsepasienter, næringsliv og andre. Hvis vi for eksempel må utsette skoleinvesteringer rammer det både elever og lærere som ikke får oppgraderte skolebygg, samtidig som næringslivet – som trenger utbyggingsprosjekter som motkonjukturtiltak – mister viktige oppdrag, påpeker Hagen.

Ingen penger til dobbeltspor

I revidert statsbudsjett er det heller ingen penger til utbyggingen av dobbeltspor på Dovrebanen mellom Kleverud og Sørli. Utbyggingen er utsatt foreløpig med to år.

- Stor skuffelse over regjeringen som ikke ønsker å prioritere prosjekter som går på skinner og har styr på økonomien. Det er igjen Innlandet som taper på regjeringens politikk. Dette rammer også arbeidet med samfunnsutviklingen som enda en gang blir satt på vent i det uvisse, sier Tronsmoen.

Til toppen