Første hjertesone-tiltak åpnet i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Første hjertesone-tiltak åpnet i Innlandet

Ordfører Anette Musdalslien i Gausdal åpnet tirsdag en ny droppsone ved Follebu skole.

Ordfører Anette Musdalslien i Gausdal åpner ny droppsone ved Follebu skole. - Klikk for stort bildeOrdfører Anette Musdalslien i Gausdal åpner ny droppsone ved Follebu skole. Haagen Klette Lunde, Gausdal kommune Droppsonen er etablert ved nedkjøringen til skolen og skal bidra til at det blir tryggere å gå og sykle på skolevegen for elevene ved Follebu skole.

- Vi har rykket opp en divisjon når det gjelder arbeidet med trafikksikkerhet, særlig rundt skolene våre. Ungene våre er det mest dyrebare vi har, og derfor er arbeidet med trygge skoleveger noe må vi prioritere. Det er både riktig og viktig, sier ordfører Anette Musdalslien i Gausdal.

Finansiert av midler fra Hjertesone

Den nye droppsonen ved Follebu skole er del av et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Gausdal kommune om å etablere hjertesoner rundt alle skolene i kommunen. Hjertesone er tiltak for å begrense biltrafikken i rundt skolene.

Innlandet fylkestrafikksikkerhetsutvalg (FTU) har vedtatt at hjertesoner skal være et satsingsområde i Innlandet, og har opprettet en egen tilskuddordning til dette formålet.  Fylkestinget styrket potten med fem millioner kroner ved behandling av årsregnskap for 2020. Til sammen er det avsatt 5.500.000 kroner til Hjertesone-tiltak i fylket.

- Droppsonen ved Follebu skole er det eneste fysiske tiltaket som er finansiert med Hjertesone-midler som åpner i år, men flere skoler har søkt og får penger til ekstra skilting rundt sin skole, forteller Marit Nyhuus, rådgiver for FTU. 

Follebu skole er en av skolene som får penger til skilt. Ved skolen er det nå skiltet både hjertesone og droppsone, og innkjøring forbudt på vegen fra bussholdeplassen i retning skolen.

- Innkjøring forbudt, kombinert med at bussholdeplassen er flyttet noe vekk fra krysset, er også med på å trygge skolevegen, fortsetter Nyhuus.

Flere tiltak skal gi tryggere skoleveg ved Follebu

FTU gir også støtte til ordinære skolevegmidler. Dette er midler som ikke er bundet til umiddelbar nærhet til skolen, men langs skolevegen.

- I Gausdal har vi bevilget penger til tiltak knyttet til droppsona og adkomsten fra fylkesveg 341 Holsbakkan ned til skolen. Fylkeskommunen har samtidig flyttet et opphøyd gangfelt og etablert ny belysning på fylkesvegen, som brukes av mange elever ved Follebu skole på veg til og fra skolen. Dette er også viktige bidrag for at elevene skal få en tryggere skoleveg, forklarer Marit Nyhuus.

Hun understreker at det har vært et godt samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Gausdal kommune gjennom hele prosessen.

Håper Gausdal kan inspirere andre

FTU vil også i 2022 gi støtte til tiltak for å øke trafikksikkerheten på skolevegene.

- Vi viderefører ordningene med både Hjertesoner og ordinære skolevegstiltak. Vi håper andre kommuner får inspirasjon av det som er gjort i Gausdal, og at det kommer flere søknader neste år, sier Sjur Strand som er leder i FTU.

Kommunene kan søke om midler fra ordinære skolevegstiltak og Hjertesoner innen 15. januar 2022.

Til toppen