Folkeavstemningen blir heldigital - Innlandet fylkeskommune

Folkeavstemningen blir heldigital

På grunn av korona blir folkeavstemningen om Innlandet fylkeskommune kun gjennomført digitalt.

Hånd med stemmeseddel på en pcValgstyret vedtok tirsdag at folkeavstemningen om Innlandet fylkeskommunes fremtid kun skal være digital.

Prognoser for utviklingen av pandemien viser at vi kommer til å nå toppen av smitte i Innlandet i midten av januar. Sannsynligvis vil vi også sesonginfluensaen ha kommet for fullt.

Statsforvalteren i Innlandet anbefaler derfor ikke at folk samles i stemmelokaler. Dette kan også virke avskrekkende og føre til at mange ikke tør å møte fram for å stemme.

Har ikke kapasitet

Ved folkeavstemning med ordinære papirstemmesedler, er det kommunene som må stå for gjennomføringen. Flere kommuner har gitt tilbakemelding til både Statsforvalter og fylkeskommunen om at de ikke har kapasitet til å ta på seg en slik tilleggsoppgave i en allerede krevende periode.

Valgstyret vurderer derfor at en digital folkeavstemning er den beste løsningen i dagens situasjon.

10. - 17. februar

Ved heldigital avstemning kan du stemme fra hvilken som helst enhet med en nettleser. Du identifiserer deg via ID-porten med Bank ID eller Min ID.

Avstemningsperioden blir fra 10. til 17. februar.

Hjelp til ikke-digitale

Flere av politikerne i valgstyret uttrykte bekymring for om heldigital folkeavstemning vil ekskludere noen grupper, enten fordi de mangler digital kompetanse eller at de ikke ha nettilgang der de bor.

Fylkesordfører foreslo et tilleggspunkt til vedtaket om digital gjennomføring for også å fange opp disse. Forslaget sier at fylkeskommunedirektøren skal jobbe med en felles mal for hvordan fylkeskommunen og kommunene skal jobbe sammen for følge opp disse gruppene.

Dette ble enstemmig vedtatt.

16- og 17-åringer

De som har stemmerett ved folkeavstemningen, er de samme som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg.

Dessuten har fylkesvalgstyret bestemt at også 16- og 17-åringer skal få stemme. Du kan stemme hvis du fyller 16 år i 2022.

Flere skal høres

I tillegg til folkeavstemning skal fylkeskommunen gjennomføre en høringsrunde blant kommuner, fylkeskommunale råd, organisasjoner og andre. Det bestemte fylkestinget i desember.

Det skal også gjennomføres en undersøkelse blant medarbeiderne i Innlandet fylkeskommune.

Valgstyret

Valgstyre folkeavstemning består av medlemmene i fylkesutvalget i tillegg til gruppelederne til de partiene som ikke har plass i fylkesutvalget, til sammen 19 personer.

Valgstyret ledes av Even Aleksander Hagen (Ap), med Aud Hove (Sp) som nestleder.

Sakspapirer

Her finner du sakspapirene fra møte 21. desember

Her finner du sakspapirer fra møte 14. desember 

Til toppen