Flertallet søker seg til yrkesfag - Innlandet fylkeskommune

Flertallet søker seg til yrkesfag

12 355 ungdommer har søkt videregående skole. 54 prosent har valgt yrkesfag.

Kobling av motorbrett - Klikk for stort bildeSøknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars. Søkertallene til videregående trinn 1 (Vg1) fordeler seg på 46 % til studieforberedende og 54 % til yrkesfaglige utdanningsprogram.

Søkere til videregående skole

I alt har 12 355 søkere med ungdomsrett søkt videregående opplæring i skole i Innlandet fylkeskommune.

Dette er en nedgang på 173 søkere, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Dette er i tråd med tidligere prognoser som viser nedgang i ungdomskullene.

Søkere til læreplass

Det er en liten nedgang i antall søkere til videregående opplæring i bedrift. Antall søkere med ungdomsrett er 1 214 mot 1 278 på samme tidspunkt i 2019.

Dette må også ses i sammenheng med at Jevnaker og Lunner kommuner har gått ut av Innlandet og blitt en del av Viken fylkeskommune.

Trender i søkemønsteret

Søking til videregående trinn 1 (Vg1) sier noe om trender i søkermønsteret. Blant alle søkere med ungdomsrett har 46 % søkt til studieforberedende utdanningsprogram og 54% til yrkesfaglige utdanningsprogram, jf. tabellen nedenfor.

Søkere som kommer direkte fra ungdomsskolen fordeler seg veldig likt mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, med henholdsvis 49,5 % og 50,5 %.

Søkere med ungdomsrett til Vg1, fordelt på utdanningsprogram:

Utdanningsprogram 2019 2020 Andel søkere 2020
Idrettsfag 460 454 9 %
Kunst, design og arkitektur 82 88 2 %
Musikk, dans og drama 148 161 3 %
Medier og kommunikasjon 133 140 3 %
Studiespesialisering 1375 1454 29 %
Sum studieforberedende 2198 2297 46 %
Bygg- og anleggsteknikk 359 335 7 %
Design og håndverk 134 5 0 %
Håndverk, design og produktutvikling 0 8 0 %
Elektrofag 457 385 8 %
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 0 78 2 %
Helse- og oppvekstfag 884 861 17 %
IT og medieproduksjon 0 105 2 %
Naturbruk 170 189 4 %
Restaurant- og matfag 163 157 3 %
Salg, service og reiseliv 0 139 3 %
Service og samferdsel 251 4 0 %
Teknikk og industriell produksjon 464 431 9 %
Sum yrkesfag 2882 2697 54 %
Total 5080 4994  

Merk: Det innføres en ny nasjonal yrkesfagstruktur fra og med skoleåret 2020-2021. Som det framgår av tabellen, berører dette Vg1-nivået for utdanningsprogrammene Design og håndverk (utgår), Håndverk, design og produktutvikling (ny), Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (ny), Informasjonsteknologi (IT) og medieproduksjon (ny), Salg, service og reiseliv (ny) og Service og samferdsel (utgår).

Søkere til påbygging til generell studiekompetanse

Søkere til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Søkere som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen etter 2014 eller senere har rett til 1-årig påbygging til generell studiekompetanse, jf. opplæringsloven § 3-1 11. ledd. Til dette tilbudet er det 370 søkere i 2020 mot 350 søkere i 2019.

Søkere til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse kan søkes av alle som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 innenfor et yrkesfaglig opplæringsløp. Til dette tilbudet er det 393 søkere med ungdomsrett i 2020 mot 386 i 2019.

Vedlegg

 

Kontaktpersoner

  • Seksjonssjef Jørn Olav Bekkelund, 95 75 85 68
  • Enhetsleder Kasper Tøstiengen, 90 12 74 65
Til toppen