Et godt utgangspunkt for å bygge Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Et godt utgangspunkt for å bygge Innlandet

Innlandet har et stort potensial. Resten av Norge har en avventende positiv forventning til det nye fylket.

Klikk for stort bilde Elin Stokkenes Det nye fylket er bare noen dager gammelt, men fylkesordfører Even Aleksander Hagen kan konstatere at to av tre har et godt inntrykk av Innlandet.

- Det er et godt utgangspunkt for arbeidet vi har foran oss, sier fylkesordføreren.

Innlandet fylkeskommune har fått utført en omdømmeundersøkelse for Innlandet. Anledningen er Innlandskonferansen i regi av Agenda Innlandet på Hamar tirsdag 14. januar. Undersøkelsen er gjort nasjonalt, men innbyggere bosatt i Innlandet er utelatt.

Positive assosiasjoner

Et stort flertall av de spurte har altså et godt inntrykk av Innlandet, til tross for at langt færre greier å plassere fylket riktig geografisk. Kun én av tre vet konkret hvor Innlandet ligger, selv om det gjennom undersøkelsen kommer fram at fire av fem har vært på besøk hos oss. Men da har de besøkt Hedmark eller Oppland, og greier ikke i første omgang å koble det til Innlandet.

- Målingen viser at Hedmark og Oppland står støtt i det norske folks oppfatning, og så er det en avventende positiv holdning til Innlandet. Men vi må levere for å ta ut potensialet, slår Hagen fast.

Et stort pluss er at få – 5 prosent – har negative assosiasjoner til fylket. Det er riktignok noen flere enn tilsvarende for Hedmark (3 %) og Oppland (2 %), men står seg godt i forhold til vår nye nabo i sør. 19 prosent vender tommelen ned for Viken.

Mange vil ha hyggelige naboer

Fylkesordføreren gleder seg over at 19 prosent på spørsmål svarer at de kan tenke seg å flytte til Innlandet, og størst er interessen i aldersgruppen 18 til 39 år.

- Velkommen skal de være. Vi har plass til flere, smiler Hagen.

Kanskje er det hyggelige naboer de vil ha. For vi anses som hyggelige når befolkningen i resten av landet skal beskrive oss som allerede bor i Innlandet. Vanlige, normale og trauste er andre ord de bruker for å sette merkelapp på innlendingen. Vi er til å stole på.

- Det er ingen dårlig beskrivelse av oss som bor her. Vi er til å stole på, mener fylkesordføreren.

Innlandets fortrinn

Ikke uventet er det primærnæringene, turisme, vintersport og natur flest forbinder med Innlandet.

- Vi har stor troverdighet knyttet opp mot de tradisjonelle næringene. Det synes jeg er et godt utgangspunkt for videre arbeid med det som er Innlandets fortrinn, sier Hagen.

Fra politisk hold har bioøkonomi vært et prioritert satsingsområde over flere år, med en klar ambisjon om å ta en ledende rolle nasjonalt. Bare 6 prosent mener Innlandet er kommet dit.

- Nei, det er kanskje ikke annet å vente. Og det er heller ikke nødvendigvis slik at alle automatisk kobler jord- og skogbruk til begrepet bioøkonomi. Men tilliten vi har på dette området er et godt utgangspunkt for å ta nye posisjoner, mener fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Om målingen

Målingen er utført av Markedsinfo AS for Innlandet fylkeskommune.

Hensikten har vært å gjøre en nullpunktmåling og dokumentere omdømmet til Innlandet og fylkeskommunen i oppstartfasen, herunder kjennskap og assosiasjoner til Innlandet, samt interesse for å flytte hit.

Undersøkelsen er gjennomført på telefon i perioden 2. - 8. januar 2020, og det ble foretatt 1001 intervju med et fylkesrepresentativt utvalg av privatpersoner over 18 år bosatt i Norge, eksklusive bosatte i Innlandet fylke. Resultatene er vektet etter kjønn og alder for å skape et best mulig bilde av befolkningen.

 

For ytterligere kommentarer:

  • Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, tlf. 416 44 654
Til toppen