Er gjerdet på riktig side av grensa? - Innlandet fylkeskommune

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Gjerder kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid.

Kravet om avstand fra offentlig veg er en av flere restriksjoner til gjerder langs offentlig veg. Dette er regulert i veglova og forskrift om gjerde ved offentlig veg.

Minimum tre meter fra vegkanten

Bildet viser et gjerde som må repareres for å tilfredsstille krav til gjerder - Klikk for stort bildeBildet viser et gjerde som må repareres for å tilfredsstille krav til gjerder Håvard Ødegård Gjerder skal settes opp utenfor vegens eiendomsgrense og aldri nærmere vegen enn tre meter fra vegkanten (vegstripa).

- Dette kravet gjelder alle gjerder, også de som er satt opp for å holde husdyr borte fra vegen, forteller Ann-Kristin Rehder i Innlandet fylkeskommune.

Rehder forteller at minsteavstanden på tre meter er satt av hensyn til trafikksikkerheten for de som går og sykler langs vegene.

Piggtråd er ulovlig

Forskrift om gjerde ved offentlig veg sier hvilke gjerdetyper som kan brukes og hvordan disse skal vedlikeholdes.

- Piggtråd kan være til stor risiko og fare, og det er derfor ikke tillatt å bruke piggtråd på gjerder ved offentlig veg. Vi ber derfor alle som har piggtrådgjerder langs fylkesveg i Innlandet om å fjerne disse, fortsetter Rehder.

Viktig med vedlikehold

Alle som har satt opp gjerder langs fylkesveg skal holde gjerdene i forsvarlig stand. Gjerdestolper skal stå vertikalt og tråd og netting må være godt stammet.

- Skadede deler må byttes, og nødvendige reparasjoner må gjøres så fort det lar seg gjøre. Forfalne gjerder som ikke lenger er i bruk, må fjernes, sier Ann-Kristin Rehder.

Vegarbeid

Det er flere grunner til at gjerder må stå minst tre meter fra fylkesveger. En ting er trafikksikkerhet for myke trafikanter, men avstanden er også viktig for å få gjort nødvendige arbeider slik som kantslått, grøfting og rydding langs vegen.

Til toppen