– En ny måte å tilby høyere yrkesfaglig utdanning på - Innlandet fylkeskommune

– En ny måte å tilby høyere yrkesfaglig utdanning på

Fagskolen Innlandet har fått 486 000 kroner til å utvikle en modell for modulbasert landbruksutdanning på fagskolenivå.

Fagskolen Innlandet har fått støtte av Innlandet fylkeskommune til å utvikle en modulbasert landbruksutdanning på fagskolenivå. Fagskolen Innlandet ble nylig tildelt Norges første fagområdeakkreditering for landbruksfag av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Dette innebærer at fagskolen selv kan etablere og utvikle egne utdanninger. Skolen skal nå endre tilbudsstrukturen til modulbasert utdanning.

I tillegg har styret vedtatt at skolen skal satse på grønne utdanninger. Dette gir Fagskolen i Innlandet en unik posisjon til å bli den grønne fagskolen i Norge. En slik satsing er et avgjørende grep for å realisere fylkets bioøkonomistrategi. Det er en klar sammenheng mellom kompetanse og lønnsomhet i landbruket. Derfor er det en viktig investering for utvikling og lønnsomhet å bygge opp og fleksible utdanningstilbud innenfor næringa.

Samarbeid med landbruksnæringa

Landbruksnæringa har flere kompetansetilbud som har likhetstrekk med landbruksutdanninga ved fagskolen og som kan videreutvikles til fagskolemoduler. Derfor har Fagskolen Innlandet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving søkt Innlandet fylkeskommune om midler til å utvikle en modell for modulbasert landbruksutdanning som blir en helt ny måte å tilby høyere yrkesfaglig utdanning på.

Dette prosjektet har Innlandet fylkeskommune nå bevilget inntil 486 000 kroner til. I tillegg til Norsk Landbruksrådgiving er også faglagene, Landbruksråd Innlandet og Innlandet fylkeskommune involvert i ideutviklingsprosessen.

– Stort behov

– Landbruket har stadig behov for tilbud innen etter- og videreutdanning, og da er det både praktisk og nyttig at Fagskolen i Innlandet kan fylle en stor del av dette behovet på en fleksibel måte. Med Fagskolens NOKUT-godkjenning kan ulike kurs raskt tilpasses etter behov, sier Mari Gjestvang (Sp).

– For ei landbruksnæring i stadig utvikling og som møter stadige nye krav i henhold til standarder og forskrifter, vil det å få dekket kompetansebehov være av stor verdi, både når det gjelder landbruksfaglige temaer, muligheter for verdiskaping, helse og miljø og sikkerhet.

Mange potensielle studenter

Fagskolen Innlandet har i dag omtrent 1 700 studenter. Cirka 150 av dem tar landbruksrelaterte fag. Innlandet har stor søkning til naturbruk, og det er utdannet om lag 500 voksenagronomer i Innlandet. En fagskoleutdanning vil være interessant for mange av disse.

Innlandet fylkeskommune etablerer ni kompetanse- og karrieresentre fordelt i hele fylket. I tillegg er det fire naturbruksskoler med ulik faglig profil. Dette er gode læringsarenaer fagskolen kan benytte slik at utdanningen skjer ute i distriktene.

Til toppen