En enorm interesse for dagsturhytte - Innlandet fylkeskommune

En enorm interesse for dagsturhytte

Hele 43 kommuner ønsker å sette opp en dagsturhytte innen 2025.

Klikk for stort bilde Peer Bull-Hansen fra RAM arkitektur Innlandet fylkeskommune sendte tilbud om en dagsturhytte til alle kommunene i januar. Av fylkets 46 kommuner er det 43 kommuner som ønsker å delta i prosjektet, hvorav åtte kommuner fortsatt er i en utredningsfase (se oversikt nederst).

Prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid i Innlandet fylkeskommune, er strålende fornøyd med mottagelsen.

- Dette er over all forventning. Vi opplever et stort engasjement for dagsturhytte i egen kommune, forteller Eiklid.

Fortsatt mulig å delta

Dagsturhytta Innlandet skal fremme nærfriluftslivet og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av bakgrunn. Målet er én dagsturhytte i hver kommune i Innlandet innen 2025.

- Det er fortsatt mulig å være med i prosjektet for de kommunene som ennå ikke har bestemt seg, eller som har takka nei. Prosjektperioden pågår over flere år. Samtidig er det helt frivillig å delta, presiserer Eiklid.

Første hytte til høsten?

Det er RAM arkitektur som står for utformingen av Dagsturhytta Innlandet etter at de vant en arkitektkonkurranse i desember 2020. Nå pågår detaljprosjektering og deretter skal bygging av hytta ut på anbud. Det er en målsetting å ha leverandør av Dagsturhytta på plass i løpet av juni.

- Det er kommunene sitt ansvar å finne egnet lokalisering og stille med ferdig grunnarbeid på tomta ut fra gitte kriterier. Blir plassering avklart relativt raskt og det formelle er på plass, kan første dagsturhytta komme på plass i løpet av høsten. Kommunene har i sin tilbakemelding gitt signal om når de ser for seg dagsturhytta i egen kommune i perioden fram til 2025, avslutter Eiklid.

Her ønsker de å sette opp en dagsturhytte:

Her ønsker de å sette opp en dagsturhytte:
Kommune Kommune Kommune Kommune
Sel Vestre Slidre** Eidskog Søndre Land
Vågå Øystre Slidre Folldal Sør-Aurdal
Skjåk Vang* Gjøvik Trysil
Sør-Fron Åsnes Østre Toten Tynset
Nord-Fron Alvdal Grue Kongsvinger***
Engerdal Nord-Odal*** Nord-Aurdal Løten
Lom Sør-Odal Nordre Land Vestre Toten
Dovre Ringebu Elverum Stor-Elvdal
Lesja Øyer Hamar* Os
Lillehammer Våler Åmot
Gausdal* Stange* Tolga**
Ringsaker

* Kommunen er positiv, men forutsetter politisk behandling
** Kommunen er positiv med forbehold om høring til lag foreninger
*** Positivt vedtak, men avgjøres endelig etter at kostnader er kartlagt

Fakta Dagsturhytta Innlandet:

 • Prosjektet Dagsturhytta Innlandet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB.
 • Ideen kommer fra tidligere Sogn og Fjordane fylke og erfaringene derifra er at dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet.
 • Formålet med prosjektet er å stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
 • Dagsturhytta Innlandet skal skape møteplasser og være et lavterskeltilbud for alle
 • uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.
 • Målsetting om 46 dagsturhytter, én i hver kommune i Innlandet, innen 2025.
 • Dagsturhytta har en kostnadsramme på 750 000 kroner (eks. mva.) per hytte.
 • Kommunene stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta, i tillegg til å betale en
 • liten egenandel.
 • Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner
 • kroner til prosjektet. Det innebærer en finansiering på 300 000 kroner per hytte. I
 • tillegg kan det søkes om spillemidler.
 • Innlandet fylkeskommune dekker kostnadene knyttet til prosjektleder, samt arkitekt- og
 • anbudskonkurranse.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med prosjektleder Tuva Eiklid på mobil: 992 73 740 eller
e-post: tuva.marie.eiklid@innlandetfylke.no

Til toppen