Den nye Randsfjordferja monteres ferdig i Røykenvik - Innlandet fylkeskommune

Den nye Randsfjordferja monteres ferdig i Røykenvik

Statsforvalteren tillater at Elrond får ligge der lenge nok til å kunne gå for egen maskin til Horn i oktober.

Elrond ligger like ved land i Røykenvik, der verftets arbeidere nå jobber for fullt med å montere delene sammen innvendig - Klikk for stort bildeElrond ligger like ved land i Røykenvik, der verftets arbeidere nå jobber for fullt med å montere delene sammen innvendig Steinar Mæhlum/Kortfattet.no Monteringsområdet der den nye el-ferja blir satt sammen ligger i et fuglefredningsområde.

Etter at det nederlandske skipsverftet fraktet ferje-seksjonene til Gran i august, har fylkeskommunen derfor hatt en midlertidig tillatelse til å sveise hoveddelene sammen ved småbåthavna i Røykenvik.

Vanskelig å slepe Elrond

Den midlertidige tillatelsen til å heise de store ferjeseksjonene på vannet i Røykenvik og sveise dem sammen gikk ut 10. september. Deretter skulle ferja etter planen slepes til kai ved Horn og gjøres ferdig der.

- Planen var å bruke den gamle ferja til det. Det viste seg imidlertid å være vanskeligere å få slepetillatelse enn vi hadde regnet med. Derfor søkte vi om forlenget tillatelse til å gjøre Elrond så ferdig ved land i Røykenvik, at den kan gå for egen maskin til Horn om en måned, sier enhetsleder Geir Hestetræet i Innlandet fylkeskommune.

Statsforvalteren har forlenget tillatelsen Elrond har for å kunne ligge i Røykenvik til 11. oktober.

Må ta hensyn til fuglelivet

Statsforvalteren understreker i tillatelsen at Røykenvika fuglefredningsområde er viktig for våtmarksfugler på trekk. Arbeidet med og transporten av ferja må ta hensyn til dette.

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon og dyreliv, heter det i tillatelsen som fylkeskommunen har fått. Når Elrond skal gå til Horn, må den gå sakte og holde god avstand til fuglelivet.

- Heldigvis ligger ferja et stykke unna den delen av fredningsområdet som har mest fugleliv. Dette har også Statsforvalteren lagt vekt på, sier Hestetræet

Mindre støy nå

Nå som delene er sveiset sammen, er det mest støyende arbeidet med den nye ferja ferdig. Det som står igjen, er elektroarbeid, maling og annet arbeid som for det meste skjer inne i ferja.

Dette vil ikke bli like merkbart i fuglefredningsområdet som sveising, sliping og bolting, som har foregått i den første monteringsperioden.

- Vi setter stor pris på at vi har fått utvidet tillatelse til å gjøre båten ferdig i Røykenvik. Hvis vi måtte slepe den til Horn, og ikke kunne bruke Randfjordferja II til det, måtte vi ha hentet en slepebåt fra kysten. Det ville ha medført mer aktivitet med heisekraner og personell i Røykenvik, sier Hestetræet.

Når Elrond kommer til Horn i oktober, skal den gjøres helt ferdig, testes på vann og mannskapene skal få opplæring. Den nye ferja blir satt i drift på Randsfjorden før jul.

Problemer med bobleanlegget

Begge ferjekaiene ved Tangen og Horn har blitt bygget om for å passe til den nye bilferja. Kaianleggene var i dårlig stand etter 50 års bruk og arbeidet har vært omfattende.

- Luftbobleanlegget, som går mellom kaiene for å holde ferjeleia isfri, har blitt skadet i forbindelse med dette arbeidet. Vi må bruke noen dager denne uka på å reparere anlegget. Arbeidet skjer naturlig nok i vannet, nær kaiene. Det betyr at vi dessverre må innstille noen ferjeavganger, forklarer Hestetræet.

Ferjesambandet varsler sine faste brukere om endringer i avgangstidene med SMS. Kundesenteret til Innlandstrafikk har også oversikt over midlertidige endringer i avgangstidene.

Til toppen