Den kulturelle skolesekken inn i forvaltningen - Innlandet fylkeskommune

Den kulturelle skolesekken inn i forvaltningen

Fylkestinget vedtok onsdag at Den kulturelle skolesekken skal organiseres under kultursjefen i Innlandet fylkeskommune.

Klikk for stort bildeDette er i tråd med innstillingen fra fylkesrådmannen.

V, SV, H, Krf, R, PP og MDG la fram et endringsforslag om heller å organisere Den kulturelle skolesekken (DKS) i et fylkeskommunalt foretak med et eget styre på fem personer.

- Det ligger en klar faglig anbefaling fra Telemarksforskning. Det er også slik at det ligger klare innspill fra skuespillerforbundet og CREO, som er organisasjonene til de berørte kunstnerne. Det er et veldig viktig prinsipp med en armlengdes avstand mellom politikken og kunsten, sa Hans Olav Lahlum (SV) da han la fram endringsforslaget på vegne av de sju opposisjonspartiene.

- Best innomhus

- Jeg tror vi alle tverrpolitisk er opptatt av å ivareta en armlengdes avstand som offentlig aktør. Det mener jeg ivaretas i begge modellene. Jeg mener denne diskusjonen handler om noe helt annet, den handler om hvordan vi ønsker å organisere den fylkeskommunale tjenesten som er Den kulturelle skolesekken. Det mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet veldig sterkt at skjer best innomhus, sa Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

Partikollega Kjerstin Lundgård la vekt på det å jobbe på tvers.

- Det å kunne utnytte ressursene og dra nytte av hverandre, det ser jeg på som et stort fortrinn ved å legge det i forvaltningen, sa hun.

Politisk behandling

Det alternative forslaget fra opposisjonen fikk 20 stemmer og falt mot 37 stemmer.

Det samme forslaget ble også fremmet i fylkesutvalget 21. april, men ble nedstemt med ti mot fem stemmer.

Mer om DKS i sakspapirene sak 21/20 

Kultur til elever

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever får møte profesjonell kunst og kultur.

Ordningen har vært praktisert ulikt i Hedmark og Oppland. I Hedmark har arbeidet delvis vært utført gjennom stiftelsen Turnéorganisasjonen, delvis i kulturavdelingen. I Oppland har oppgaven i sin helhet blitt utført i kulturavdelingen.

Fellesnemnda vedtok i februar 2019 å la en ekstern aktør utrede hvilken modell som skal velges for Den kulturelle skolesekken i Innlandet. Telemarksforskning vant anbudet. De har på bestilling fra fellesnemnda utredet to modeller for organisering: forvaltningsmodell og foretaksmodell.

Telemarksforskning skriver i utredningen at målsettingene med Den kulturelle skolesekken kan bli nådd på en god måte i begge modellene og at forskjellene er marginale.

Anbefaler foretak

Deres konklusjon er likevel foretaksmodellen. En av grunnene til dette, er at det er lettere å ivareta avstanden mellom det politiske nivået og den praktiske organiseringen i Den kulturelle skolesekken i en foretaksmodell.

Flertallet i fylkestinget mener dette er mindre viktig enn god samhandling mellom Den kulturelle skolesekken og den øvrige kulturforvaltningen. Hvis Den kulturelle skolesekken etableres som et foretak, vil fylkeskommunens samlede kultur- og kunstfaglige kompetanse være mindre enn hvis alt samles i sentraladministrasjonen, mener de.

De ansatte på kulturavdelingen som i Oppland har jobbet med Den kulturelle skolesekken blir plassert i den nye seksjonen. Dette gjelder også de ansatte i stiftelsen Turnéorganisasjonen.

Til toppen