Brunlaug bru i Fåberg blir stengt fra 8. august - Innlandet fylkeskommune

Brunlaug bru i Fåberg blir stengt fra 8. august

Brua fikk skader etter en påkjørsel i desember 2021 og må repareres. Arbeidet vil vare ut september.

Brunlaug bru på fylkesveg 2532 i Fåberg fikk skader på overbygningen da den ble truffet av en lastebil. Brua blir stengt for biltrafikk mens arbeidet pågår, men den skal være åpen for fotgjengere og syklister i hele anleggsperioden.

Deler lages underveis

Brunlaug bru på fylkesveg 2532 Brunlaugbakken fikk skader på tre toppbjelker da en lastebil som var for høy til å kjøre på brua, traff overbygningen. Inspeksjonen av skadene viste at stålkonstruksjonen må utbedres.

- Brua er over 100 år gammel og klinket, det vil si solid bygget. Det er krevende å demontere delene som må fjernes. Dessuten må vi lage nye deler, spesielt for denne brua, etter hvert som arbeidet går framover, sier bruforvalter Sigurd Fossum i Innlandet fylkeskommune.

Omkjøring om fv. 255

Trafikk mellom Lillehammer og Fåberg må kjøre fylkesveg 255 Gausdalsvegen om Sundgården bru, litt sør for Brunlaug bru.

Bilister som kommer sørfra på E6 bør ta av på Lillehammer og kjøre fylkesveg 2522 Gudbrandsdalsvegen (gamle E6) om Storhove og videre på fylkesveg 255.

For de som kommer nordfra går det også an å krysse Lågen på Granerudmoen bru ved Hunderfossen og kjøre fylkesveg 2532 Jørstadmovegen sørover.

Flere busslinjer berørt

Busser kan ikke gå på Brunlaug bru i anleggsperioden. Dette påvirker busslinjene B1, 140 og 534.

Innlandstrafikk vil legge ut informasjon om endring i rutetider og hvilke holdeplasser passasjerene kan bruke på sine nettsider. Alle linjer er oppdatert i reiseplanleggeren Entur.

Skoler med elever som blir berørt av endringer i skoleskyssordningen får informasjon fra Innlandstrafikk.  

Til toppen