Bruker overskuddet på unge - Innlandet fylkeskommune

Bruker overskuddet på unge

Kulturkort for ungdom, styrket tilbud i videregående opplæring og satsing på psykisk helse er noen av tiltakene fylkestinget vedtok å bruke penger på i justeringen av budsjettet for 2021.

Fylkestinget vedtok onsdag å bruke deler av overskuddet fra 2020 på tiltak som kommer unge til gode. - Klikk for stort bildeFylkestinget vedtok onsdag å bruke deler av overskuddet fra 2020 på tiltak som kommer unge til gode. Mostphotos På grunn av mindreforbruk i 2020 er det satt av 146,5 millioner kroner til et ubundet disposisjonsfond.

Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) la fram et forslag på vegne av Ap og Sp for hvordan noen av disse millionene kan brukes på best mulig måte.

- Vi mener det er viktig å få disse pengene ut i virksomhet, sa hun.

Tilbudsstruktur

Fylkestinget gir 10 millioner kroner ekstra for å sikre utdanningstilbud i hele fylket.

- Vi er opptatt av å tilby en desentralisert videregående opplæring i Innlandet. Vi vil gi ungdommen en sjanse til å ta utdanning fra sin egen kommune og til å utdanne seg til det de faktisk ønsker, sa Even Eriksen (Ap).

Han frykter at ved å legge ned utdanningstilbud i distriktene, vil ungdom enten måtte flytte fra hjemkommunen sin eller ta til takke med et tilbud de egentlig ikke ønsker.

- Det handler om å gi forutsigbarhet for elevene, sa Mari Gjestvang (Sp).

Fagfornyelsen

Hun var også opptatt av at fagfornyelsen i videregående utdanning utløser krav om nytt utstyr.

- Her har staten glimret med sitt fravær så langt, det har ikke fulgt med en eneste krone til den omfattende fagfornyelsen, sa hun og ramset opp eksempler på det skolene vil trenge, blant annet roboter, simulatorer, vr-briller og cnc-knekker.

Fylkestinget vedtok å sette av 30 millioner kroner til utstyr i forbindelse med fagfornyelsen.

Psykisk helse og kulturkort

10 millioner kroner blir satt av til helserådgivere og psykisk helse.

Ingrid Tønseth Myhr (Ap) mener pandemien satte et forstørrelsesglass på et problem vi allerede hadde, nemlig at unge ikke har fått tilstrekkelig hjelp for psykiske helseplager.

- Veldig mange unge føler på en voksende tomhet og motløshet. Noen føler til og med på depresjon. Vi er helt avhengig av at unge ikke mister håpet. Det er på tide at vi stiller opp for ungdommen, sa hun.

Kulturkortet for ungdom var en ordning i Hedmark. Nå skal ordningen innføres for ungdom i hele Innlandet i et treårig prosjekt. 5 millioner kroner settes av til dette over tre år.

- Kultur skal være tilgjengelig for alle uavhengig av hvor tjukk lommeboka di er, sa Kari Pettersen (Ap).

Flere på bussen

Under koronapandemien har folk blitt oppfordret til ikke å ta bussen.

- Når samfunnet nå snart åpnes mer opp, må vi ta fatt på jobben for å få folk til å reise mer kollektivt, sa Reidun Andrea Rønning (Ap).

Tiltaket som får penger i denne omgang, er bussbillett for ti kroner. Fylkestinget gir 5 millioner kroner til denne ordningen. I en gitt periode skal vi kunne reise i hele Innlandet for kun en tier. Dette vil først skje når samfunnet åpnes litt mer opp, kanskje allerede i sommer.

Andre tiltak

  • Forsterket satsing næringsliv (særlig reiseliv og industri) – 25 millioner kroner
  • Grønn Framtid: næringsfondet utvides og skal gjelde for hele Innlandet – 12 millioner kroner
  • Kompetansefond: for å få til gode sammenhenger mellom utdanningsinstitusjoner og nærings- og samfunnsliv – 20 millioner kroner
  • Bedriftsinterne opplæringstiltak (BIO-midler) – styrker ordningen med 10 millioner kroner
  • Bredbånd – setter av ytterligere 10 millioner kroner

Politisk behandling

Høyre var det eneste andre partiet som fremmet et alternativt forslag til fylkeskommunedirektørens innstilling. Forslaget til Høyre fikk 11 stemmer.

Forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk de resterende 46 stemmene og ble vedtatt.

Et punkt i Høyres forslag ba Kari-Anne Jønnes om at fylkestinget kunne stemme over separat fra resten av forslaget. Det er en bestilling til fylkeskommunedirektøren om en sak i fylkestingets møte i juni med en samlet oversikt over fylkeskommunens fond og disponible midler. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Les mer om budsjettjusteringen PS 15/2021

Til toppen