BIO-midler til åtte bedrifter - Innlandet fylkeskommune

BIO-midler til åtte bedrifter

Drøye 5,1 millioner kroner til bedriftsintern opplæring (BIO) fordeles på åtte bedrifter i Innlandet.

Illustrasjonsbilde voksenopplæring - Klikk for stort bilde Mostphotos Det var hovedutvalg for næring som vedtok fordelingen onsdag.

Formålet med BIO-midler er at bedrifter skal kunne øke kompetansen til de ansatte. På den måten kan bedriftene styrke sin egen evne til omstilling, konkurranse og overlevelse.

Permittering

Prioriterte bedrifter er de som har permitterte eller står i fare for å måtte permittere ansatte.

Dessuten er godkjente lærebedrifter prioritert, i tillegg til bedrifter som samarbeider om aktuelle tiltak.

Politisk behandling

Det har kommet inn 50 søknader. Av disse er åtte av søknadene på 500 000 kroner eller mer, og dermed skal de behandles politisk. Alle disse oppfyller kravene for støtte.

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Administrativ behandling

Når det gjelder de andre søknadene under 500 000, blir disse behandlet av administrasjonen.

Rammen til bedriftsintern opplæring for 2021 er i underkant av 37 millioner kroner.

Les mer i sakspapirene PS 24/2021

Disse får midler etter politisk vedtak:

BIO-midler vår 2021
Søker Støtte i kroner
Kulant AS 600 000
Opplandske betongindustri AS 407 200
Hunton Fiber AS 572 000
Byen vår Gjøvik 1 000 000
Hydal Aluminium Profiler AS 399 000
Benteler Automotive Raufoss As 1 328 900
Fagtrapp AS 227 700
Pilkington Norge AS 600 000
Til toppen