Bidrar til utvikling av e-sport - Innlandet fylkeskommune

Bidrar til utvikling av e-sport

E-sport er den raskest voksende idretten i verden. Fylkeskommunen bidrar til at Norges e-sportforbund etablerer seg i Innlandet.

Klikk for stort bilde Mostphotos E-sportforbundet i Norge ønsker å etablere seg rundt Mjøsa, fortrinnsvis på Lillehammer. Selv om både Gjøvik, Hamar og Lillehammer har interessante miljøer for e-sportforbundet, er det Cyberforsvaret på Jørstadmoen som gjør Lillehammer ekstra interessant for etablering.

Et samarbeid med Cyberforsvaret kan inkludere teambuilding, utdanning, tilgang på relevant forskning, dialog med relevante fagmiljøer og karrieremuligheter.

Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig å bevilge inntil 1,5 millioner kroner til utvikling av Norges e-sportforbund under forutsetning av at de legger kontoret til Innlandet. Det er i tråd med fylkesrådmannens innstilling.

- Trenger legitimitet

- Nå er Arbeiderpartiet og Senterpartiet positive til å støtte opp om denne saken. Men vi mener at her bør vi påse at det kommer på plass den nødvendige legitimiteten som et årsmøtevalgt styre med medfølgende verdigrunnlag og vedtekter gir, sa Anne Thoresen (Ap) og fremmet dette som et tilleggsforslag på vegne av de to partiene.

Tilleggsforslaget ble også enstemmig vedtatt.

- Jeg er kjempeglad for at vi skal få på plass en organisasjon for e-sporten, og jeg håper at den snart blir en del av det øvrige Idretts-Norge. Dette er en idrett som fanger opp så mange som ellers faller utenfor organisert idrett. Jeg mener det er kjempeviktig for samfunnet og fryktelig viktig for mange enkeltindivider, sa Kari-Anne Jønnes (H).

Midlene tildeles av tidligere avsatte midler til prosjektet Cyberland – Norges næringsklynge på cyber- og informasjonssikkerhet.

Les mer om Cyberland

Les mer om e-sport i sakspapirene sak 210/20

65,5 millioner til kommunene

Fylkesutvalget vedtok også fordeling av de statlige midlene som skal gå til kommunale næringsfond. Innlandet får 65,5 millioner kroner. Midlene er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av arbeidsledighet som følge av koronapandemien.

Målet med tildelingen er at kommunene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Mest får Trysil med nesten 2,9 millioner kroner.

Les mer om kommunale næringsfond i sakspapirene sak 211/20

Midler til prosjekter

I det siste møtet før ferien vedtok fylkesutvalget å bevilge penger til en rekke prosjekter.

  • Klosser Innovasjon – landbasert fiskeoppdrett
  • Sju kommuner i Innlandet – Arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer
  • Norsk Fjellsenter i Lom m.fl. – Besøksstrategi for Besseggen og Besseggpatruljen for 2020
  • NAV Kongsvinger – Samarbeid om å få flere som står utenfor arbeidslivet ut i jobb i Kongsvingerregionen
  • Interreg – Bioeconomy regions in Scandinavia
  • Lean Forum Innlandet – Økt verdiskapning og virksomhetsutvikling i Innlandet
  • Nutech AS – Videreutvikling av bedriftsnettverket NT6
  • Norwegian Wood Cluster – Videreutvikling av klynge
  • Vinterpride Lillehammer 2020 – Arrangement
  • Anno museum/AS Opplandske Dampsibsselskap – Tilskudd til fartøyvern

Du finner mer informasjon om alle tildelingssakene i sakspapirene til hver enkelt sak  

Til toppen