Bidrar til en rekke kommunale trafikksikkerhetstiltak - Innlandet fylkeskommune

Bidrar til en rekke kommunale trafikksikkerhetstiltak

Innlandet fylke sitt trafikksikkerhetsutvalget (FTU) har fordelt åtte millioner kroner til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 20 kommuner i Innlandet.

Tilskuddene er fordelt etter søknad fra kommunene. Totalt 20 kommuner i Innlandet søkte om tilskudd til totalt 42 tiltak.

Sikre trafikkmiljø

- I vårt budsjett har vi i 2021 satt av åtte millioner til tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. Kommunene søkte om totalt 24,3 millioner kroner til 42 tiltak. Vi skulle gjerne gitt tilskudd til alle tiltakene, men vi måtte gjøre en vurdering ut fra de vilkårene som er satt, forteller Sjur Strand, leder av FTU.

I statuettene for tilskuddsordningen står det at pengene skal brukes til å sikre trafikkmiljø eller atferd der barn og skoleelever ferdes. Tiltakene kan være knyttet både til kommunale og fylkeskommunale veger, og det er en intensjon om at midlene kommer flest mulig kommuner til gode. 

Ulike typer tiltak i hele Innlandet

FTU har blant annet gitt tilskudd til trafikksikkerhetstiltak langs Brennerivegen i Løten - Klikk for stort bildeFTU har blant annet gitt tilskudd til trafikksikkerhetstiltak langs Brennerivegen i Løten Google maps FTU bevilget penger til ulike tiltak rundt om i fylket. Det er en forutsetning at tiltakene er gjennomført senest i løpet av høsten. Følgende kommuner har fått tilskudd til tiltak i 2021:

 • Alvdal kommune har fått 650.000 til fartsdempende tiltak og veglys ved Sjulhustunet hvor ny skole og flerbrukshall åpnet i 2018.
 • Eidskog kommune er tildelt 56.875 kroner til veglys langs Austmarkvegen og 48.750 kroner til veglys langs skoleveg på Matrand.
 • Elverum kommune har fått 87.500 kroner til å sikre krysningspunkt i Uglevegen og 50.000 kroner til å etablere fire bommer på gang- og sykkelveger på Vestad.
 • Gausdal kommune er tildelt 500.000 kroner til etablering av droppsone ved Follebu skole og 200.000 kroner til etablering av droppsone ved Forset barneskole- og barnehage.
 • Gjøvik kommune er tildelt 180.000 kroner til å kjøpe hastighetsdisplay til bruk langs skoleveger. Gjøvik har også fått 75.000 kroner til å sikre krysningspunkt i Nerbyvegen
 • Gran kommune er tildelt 600.000 kroner til ombygging av eksisterende droppsone ved Jaren skole.
 • Kongsvinger kommune er tildelt 125.000 kroner til etablering av fortau i Duevegen ved Vennersberg skole. Kongsvinger er også innvilget er 150.000 kroner til utbedring av snarveg ved Hyttbakkdammen.
 • Lillehammer kommune er tildelt 175.000 kroner til å etablere nytt gangfelt over Røyslivegen ved Røyslimoen skole. Lillehammer har også fått 150.000 kroner til å ruste opp gangfelt over Sigrid Undsetsveg/Gjørtlervegen.
 • Løten kommune er tildelt 475.000 kroner til bygging av gang- og sykkelveg langs deler av Brennerivegen.
 • Nord-Aurdal kommune er tildelt 245.000 kroner til etablering av belysning i seks fotgjengeroverganger.
 • Nord-Fron kommune er tildelt 625.000 kroner til bygging av gang- og sykkelveg med lys mellom Byrevegen og Brakjevegen.
 • Rendalen kommune er tildelt 900.000 kroner til bygging av gang- og sykkelveg på Bergseth.
 • Sel kommune er tildelt 800.000 kroner til skolevegtiltak i Skansen/Øyavegen.
 • Tolga kommune er tildelt 375.000 kroner til å sette opp gatelys langs fv. 2222 Eidsvegen i Tolga skolekrets og fv. 2260 fra Vingelen sentrum i retning Vetlåssvingen boligfelt.
 • Vestre Slidre kommune er tildelt 600.000 kroner til å etablere gangfelt langs Vøllavegen fra Ølkenvegen til E16.
 • Vestre Toten kommune er tildelt 750.000 kroner til bygging av gang- og sykkelveg mellom Østvoll og Nordsetvegen, utbedring av siktforhold og etablere gatelys ved krysningspunkt langs Østvollvegen og Nordsetvegen.
 • Vågå kommune er tildelt 135.000 kroner til fartsdempende tiltak ved Lalm skule og barnehage.
 • Øystre Slidre kommune er tildelt 450.000 kroner til tiltak som skiller ulike trafikantgrupper ved Øystre Slidre ungdomsskole.
 • Åsnes kommune er tildelt 250.000 kroner til gatelys langs planlagt gang- og sykkelveg langs Vestre Gjesåsveg.
Til toppen