Bevilger 4,8 millioner til elbilladere - Innlandet fylkeskommune

Bevilger 4,8 millioner til elbilladere

Dersom du disponerer en offentlig tilgjengelig parkeringsplass, kan du nå søke om støtte til å sette opp ladestasjon for elbiler.

Innlandet fylkeskommune gir 4,8 millioner kroner i støtte til å sette opp omtrent 160 nye elbilladere i fylket. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune gir 4,8 millioner kroner i støtte til å sette opp omtrent 160 nye elbilladere i fylket.Innlandet fylkeskommune deler ut støtte til å bygge omtrent 160 nye elbilladere på offentlig tilgjengelige parkeringsplasser rundt omkring i fylket.

Hvem kan søke?

Alle som disponerer parkeringsplasser som er tilgjengelige for offentligheten kan søke om støtte. Du kan få tilskudd til to ladeuttak med to tilhørende parkeringsplasser eller fire ladeuttak med fire tilhørende parkeringsplasser.

Hva gis det tilskudd til? 

Det gis tilskudd til etablering av ladestasjon for elbil. En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for elbil. Det kan søkes om inntil 30 000 kroner til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser, eller inntil 60 000 kroner til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

Krav til ladestasjoner som mottar tilskudd:

 • Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs. den kan ikke reserveres for enkeltpersoner 
 • Parkeringsplassen skal være reservert kun for elbiler/ ladbar hybrid 
 • Ladestasjon må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk 
 • Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør 
 • Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert med tanke på sikkerhet og trafikale forhold 
 • Søker må stå for drift og vedlikehold av ladestasjonen 
 • Ladestasjonen må bygges med Type 2, Mode 3 kontakt
 • Informasjon om ladestasjonen legges inn i NOBIL-databasen
 • Tilskudd må ikke overstige reell kostnad ved etablering av ladestasjon
 • Hvis ladestasjon ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato kan tilsagnet falle bort uten ytterligere varsel.

Fordeler med elbil

En elbil er nesten lydløs, og bidrar til å reduser støy- og lokalforurensning. Ved å kjøre elbil er du ikke bare miljøvennlig, men får en rekke fordeler, som:

 • Gratis parkering flere steder.
 • Adgang til å kjøre i kollektivfelt. 
 • Fritak for bomavgift, engangsavgift og merverdiavgift ved kjøp av bil samt lav årsavgift.

Mer informasjon om elbiler finner du hos Norsk elbilforening.

Innlandet fylkeskommune ønsker å bidra til innføring av lavutslipps- og nullutslippsbiler ved å etablere ladestasjoner, primært i byene og ved kollektivknutepunkter. Fylkeskommunen ønsker også å etablere insentivordninger for å framskynde overgangen til lavutslippsmotorer i bilparken i Innlandet.

NB: Søknadsfristen har gått ut for denne tilskuddsordningen.

For spørsmål, kontakt rådgiver Erik Marthinsen på avdeling for samfunnsutvikling: erik.marthinsen@innlandetfylke.no.

Søknadsskjema finner du på hjemmesidene til regionalforvaltning.no.

Les hele tilskuddsbrevet her.

Til toppen