Betaler for å beholde tannleger i distriktene - Innlandet fylkeskommune

Betaler for å beholde tannleger i distriktene

Tannleger i noen kommuner vil få et årlig tillegg for å sikre stabilitet i bemanningen.

Klikk for stort bilde Mostphotos Hovedutvalg for utdanning var positive til at tannleger ved 24 klinikker i Innlandet skal få et stabiliseringstillegg på 75 000 kroner i året da de behandlet saken i sitt møte 2. juni.

Fylkestinget fulgte opp innstillingen da saken ble endelig behandlet 16. juni 2021.

Innføres fra neste år

Tillegget innføres fra 2022 og skal gå til tannleger på klinikker som har særlige utfordringer med rekruttering.

Dette gjelder følgende klinikker: Alvdal, Dovre, Folldal, Gausdal, Grue, Lom, Nord-Aurdal, Nord-Odal, Nordre Land, Os, Otta, Skjåk, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vinstra, Vågå, Våler, Åmot og Åsnes.

Kostnaden på stabiliseringstillegget vil være 2,25 millioner kroner i året.

Politisk behandling

Saken er en oppfølging av et tidligere vedtak i fylkestinget, der det ble bestemt at ingen klinikker skal legges ned, men at fylkeskommunen må se på hvordan den skal rekruttere og beholde tannleger i distriktene.

- Vi tror dette kan bidra til økt attraktivitet for de tannklinikkene som sliter med rekruttering, sa Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap) under hovedutvalgets behandling av saken.

Han fikk støtte av Charlotte Veland Hoven (KrF).

- KrF mener at tannhelsetjenesten bør være nær der folk bor, så vi er også fornøyd med utfallet av denne saken, sa hun.

Ønsket å utsette saken

Høyres Vegard Riseng var ikke like begeistret, selv om han stemte for innstillingen i hovedutvalget. Han varslet allerede at han kunne komme med et annet forslag til fylkestingets behandling.

I fylkestinget foreslo Høyre å utsette saken, og ønsket å legge klinikkstrukturen for tannhelsetjenesten i Innlandet ut på høring til kommuner og regionråd, med utgangspunkt i gjennomgangen som ble gjort for hovedutvalget i begynnelsen av dette året (sak 1/2021). I saken ble det blant annet foreslått å slå sammen og redusere antall klinikker.

- Utgangspunktet var en sak om å spare 2 millioner kroner innen tannhelsetjenesten. Vi leverer ikke på bestillingen. Tvert imot, vi øker kostnadene, sa han. Riseng var også overbevist om at fylkeskommunedirektørens opprinnelige forslag til ny klinikkstruktur ville gitt både bedre og mer effektive tjenester..

Forslaget fikk kun støtte av Fremskrittspartiet og Venstre, og innstillingen ble vedtatt med 46 mot 11 stemmer.

Les mer i sakspapirene PS 44/2021

Til toppen