Avdekket gårdstun fra jernalderen - Innlandet fylkeskommune

Avdekket gårdstun fra jernalderen

Funnet ble gjort i forbindelse med arbeid langs ny E6 mot Lillehammer rett sør for Vingrom kirke.

Avdekket gård fra jernalderen ved Vingrom - Klikk for stort bildeI forrige uke gjorde arkeologene i fylkeskommunen dette fantastiske funnet av en jernaldergård. I tillegg ble det funnet et stort, tidligere ukjent gravfelt fra jernalderen på nordsiden av kirken.

Et spesielt rikt område

Det er fra tidligere påvist et stort gudehov (hedensk kultplass) med svært mange gullgubber (tynn gullplate med motiv av mann og kvinne) i området, i tillegg til enkelte spredte kokegroper og løsfunn.

- Vi har lenge visst at dette er et spesielt rikt område, men det er først nå vi med sikkerhet kan si at vi vi har funnet en av de tidligste, sentrale gårdene på Vingromlandet, sier konservator i Innlandet fylkeskommune Mildri Een Eide.

Gravfeltet ble først oppdaget på gamle flyfoto. Der ble det påvist runde formasjoner på ett av jordene, også kalt «cropmarks». Nærmere undersøkelser viser at dette faktisk er spor etter  gravhauger. På gårdstunet er det funnet spor etter fire hus. Foreløpig kjenner vi ikke alderen på gården, men den kan være fra eldre jernalder.

Kulturhistorisk museum vurderer utgraving

Kulturhistorisk museum har vært på funnstedet i dag for å vurdere utgraving. 

- Vi har lenge sett konturene av et svært rikt kulturhistorisk miljø i dette området. Den nyoppdagede gården og gravfeltet bidrar imidlertid til at vi nå ser et mye klarere bilde av hvor komplekst området rundt gudehovet på Vingrom har vært, avslutter Eide.

Til toppen