Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen - Innlandet fylkeskommune

Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen

Fylkeskommunen har kontrakter med entreprenører som kan hjelpe til, slik at fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo kan fullføres i høst. Arbeidet med asfaltering startet allerede mandag 10. august.

Her ved Sanatoriesvingen går trafikken på ny bru og i ny fjellskjæring. - Klikk for stort bildeHer ved Sanatoriesvingen går trafikken på ny bru og i ny fjellskjæring. Rune Bratteng Anleggsarbeidet på fv. 33 i Valdres har stått stille siden 13. juli, da entreprenørfirmaet som hadde kontrakt med Innlandet fylkeskommune, Contexo AS, gikk ut i ferie.

Den 29. juli hevet firmaet kontrakten det hadde inngått med fylkeskommunen.

Ifølge kontrakten skulle arbeidet med å utbedre 10 km av fylkesveg 33 på Tonsåsen og 1 km på Bjørgo ha vært ferdig 1. juli.

Viktig å få asfaltert vegen

- Av hensyn til trafikantene er det viktig å få fullført arbeidet med asfaltering og montering av rekkverk så raskt som mulig, sier seksjonssjef Lars Alhaug i Innlandet fylkeskommune. – Selv om vi har hatt kort tid på oss, etter at entreprenøren hevet kontrakten, ser det ut til at vi skal klare å fullføre arbeidene med selve kjørebanen tidlig i september.

Arbeidet med å få ferdig kjørebanen vil bli utført av entreprenører som fylkeskommunen tidligere har inngått kontrakter med i dette området.

Torsdag 6. august startet arbeidet med å høvle og forberede strekningen på Bjørgo for asfaltering. På denne strekningen trengs det to lag med asfalt, mens det på Tonsåsen mangler ett lag.

Asfaltering fra mandag

Mandag 10. august begynte arbeidet med å legge asfalt. Det blir asfaltering både på Tonsåsen og Bjørgo fra uka som kommer. Arbeidet vil foregå på én og én strekning.

Trafikken vil bli ledet med ledebil forbi strekningen der asfalt-arbeidet foregår.  Trafikantene må være forberedt på litt venting.

Når arbeidet med asfaltering og montering av rekkverk er ferdig, vil vegen bli merket opp.

Viktig å bli ferdig i høst

- Vi er glad for at trafikantene som ferdes på fylkesveg 33 over Tonsåsen kan få en trafikksikker og behagelig veg å kjøre på, i god tid før vinteren kommer, sier Alhaug.

- Vi håper at berørte grunneiere langs vegen, som venter på at anleggsarbeidene skal bli helt ferdig, kan smøre seg med tålmodighet litt til, sier Alhaug. – Vi kommer til å gjøre alt som har vært planlagt og avtalt av tiltak på eiendommene.

Uenig i beskrivelsen

Entreprenøren som har hevet kontrakten på byggeoppdraget hevder at fylkeskommunen skal ha misligholdt sine betalingsforpliktelser overfor firmaet. Dette er fylkeskommunen sterkt uenig i.

- Vi kjenner oss ikke igjen i Contexos beskrivelse av kontraktsforholdet, slik det har kommet fram i mediene denne uka, sier Alhaug. – I den grad fylkeskommunen har holdt tilbake beløp som Contexo AS har fakturert, skyldes det at vi har vært uenige om kravene har vært berettiget.

Ikke rettmessig å heve kontrakten

Fylkeskommunens vurdering er at hevingen av kontrakten ikke er rettmessig og vurderer hvordan dette skal håndteres kontraktsmessig og juridisk.

- Av den grunn vil vi ikke kommentere uenigheten med entreprenøren ytterligere i mediene, avslutter seksjonssjef Lars Alhaug.

Til toppen