Årets turbokommune - Innlandet fylkeskommune

Årets turbokommune

UKM Hadeland har mer en doblet deltakerantallet sitt fra 2019 til 2020. De gikk fra 69 deltakere i fjor til 162 i år.

UKM Hadeland har i 2019/2020 dermed gjort en formidabel innsats i kommunene Gran og Lunner for å rekruttere nye deltakere til UKM og å synligjøre hva UKM er.

UKM Hadeland har fått prisen for årets turbokommune. Audhild Haugestøl Strømnes og Anders Marius Blystad tok imot prisen. - Klikk for stort bildeUKM Hadeland har fått prisen for årets turbokommune. Audhild Haugestøl Strømnes og Anders Marius Blystad tok imot prisen.

Prisen er på 5 000 kroner og deles ut av fylkeskommunen i samarbeid med UKM Norge. Pengene går til den kommunen som har gjort en ekstra innsats når det gjelder rekruttering og samarbeid fra 2019 til 2020.

Imponerende og variert forestilling

Bak denne suksessen ligger det mye arbeid lokalt med å formidle informasjon, motivere og planlegge.

- De gjennomførte en flott dag med workshops og viste en imponerende og variert forestilling i Hadeland kultursal på sin lokale mønstring, sier leder for UKM i gamle Oppland, Sigrun Tomt Ulset.

Hun framhever at det er gode folk på Hadeland som jobber med UKM, og vil spesielt trekke fram Anders Marius Blystad og hans medarbeider Audhild Haugestøl Strømnes.

- De jobber svært godt både for og med ungdommen, og har løftet UKM Hadeland dette året. Gratulerer til UKM Hadeland!

En ressurs

Det er en ressurs for UKM Innlandet å ha en slik pådriver for godt UKM-arbeid lokalt. Fylkeskommunen ser fram til videre samarbeid med UKM Hadeland og alle de andre UKM kommunene framover.

Klikk for stort bilde

Til toppen