Arbeider på brua mellom Nes og Helgøya - Innlandet fylkeskommune

Arbeider på brua mellom Nes og Helgøya

Nessundet bru i Ringsaker blir stengt for trafikk om natten de to siste ukene i september grunnet utbedringsarbeider.

Det er BMO Entreprenør AS som på oppdrag for Innlandet fylkeskommune skal utbedre Nessundet bru mellom Nes og Helgøya.

Mer varig utbedring

Nessundet bru vil være stengt for trafikk om natten de to siste ukene i september. - Klikk for stort bildeNessundet bru vil være stengt for trafikk om natten de to siste ukene i september. Marit Thobiassen Strande Det har en periode vært utfordringer med en av seks fuger på Nessundet bru.

- Vi skal nå gjøre tiltak slik at vi får en mer permanent og varig løsning for den fugen som det har vært utfordringer med, forteller byggeleder Borger Løfsgaard Kojedahl i Innlandet fylkeskommune.

Løfsgaard Kojedahl forteller at en skal pigge ned betongdelen ved fugen slik at ny armering og forankring for ny fuge kan etableres. I tillegg skal det bli støpt ut nye stålplater til fuge og tilpasse tredekket til ny fuge.

Nessundet bru stengt om natten

Ordinær trafikk kan ikke kjøre på brua mens selve utbedringsarbeidene pågår.

- Vi velger derfor å gjøre arbeidene om natten som innebærer at brua kun er nattestengt, fortsetter Løfsgaard Kojedahl.

Brua vil derfor være stengt for trafikk om natten fra og med 18. september til 1. oktober. I denne perioden vil brua være stengt for trafikk fra klokken 21.00 til klokken 06.00 påfølgende dag.

Utrykningskjøretøy kan ved behov passere arbeidsstedet om natten.

- Nessundet bru vil være åpen for trafikk på dagtid, men da med redusert hastighet over brua, sier Borger Løfsgaard Kojedahl avslutningsvis.

Til toppen