Arbeid med ferjekaiene i Gran fullføres i august - Innlandet fylkeskommune

Arbeid med ferjekaiene i Gran fullføres i august

Arbeidet med å bygge om kaianleggene til den nye, elektriske Randsfjordferja fortsetter etter ferien.

Omtrent slik vil det se ut når den elektriske ferja Elrond ligger ved kai på Horn - Klikk for stort bildeOmtrent slik vil det se ut når den elektriske ferja Elrond ligger ved kai på Horn Multiconsult AS Det meste av arbeidet med kaia på Tangen, ved Bjoneroa, er ferdig. På Horn, på østsida av Randsfjorden, gjenstår det en del arbeid.

Bedre trafikksikkerhet

På Horn blir det blant annet ny snuplass for buss. Dermed blir det lettere for bussen å slippe passasjerer av, og ta på nye, på en trygg måte. Dette gir bedre trafikksikkerhet.

Etter hvert blir det nye veglys langs fylkesveg 34 og fylkesveg 245, på strekningene nærmest avkjørslene til ferjeleiene. Dette er også et tiltak som gir bedre trafikksikkerhet for trafikanter som skal og fra ferjestedene.

Ny slipp på Horn

Ferja må av og til dras på land på grunn av vedlikehold eller i forbindelse med inspeksjoner. Slippen som har vært brukt til å få den gamle ferja på land, passet ikke til den nye båten som kommer i høst.

BMO Entreprenør AS, som har kontrakt med fylkeskommunen på å bygge om kaiene, har blant annet støpt ny slipp som skal passe til den nye og bredere ferja, som skal hete Elrond. Dette er et utfordrende arbeid. Det er ikke enkelt å jobbe med betong under vann, i hellende terreng.

Se film fra arbeidet med å støpe betong i Randsfjorden

Gamleferja i drift i sommer

Randsfjordferja II ble satt inn i drift igjen i begynnelsen av juli, og skal gå mellom Horn og Tangen inntil den nye båten er på plass.

Ettersom de ombygde kaiene og kjørebruene ikke passer helt til den gamle båten, kan ikke de største kjøretøyene bruke ferja nå i sommer. Den kan ta med kjøretøy med vekt inntil 30 tonn og med 10 tonn akseltrykk. Noen lave kjøretøy kan også ha problemer med å kjøre av og på Randsfjordferja II.

Når Elrond blir satt i drift i løpet av høsten, vil ferjesambandet ha full kapasitet igjen.

Til toppen