6 millioner til kursing av bedriftsetablerere - Innlandet fylkeskommune

6 millioner til kursing av bedriftsetablerere

Innlandet fylkeskommune har inngått en toårig avtale med SIVA-partnerne i Innlandet om å kurse gründere og bedriftsetablerere.

Innlandet fylkeskommune har inngått avtale med SIVA-partnerne i Innlandet om å kurse bedriftsetablerere de to neste årene. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune har inngått avtale med SIVA-partnerne i Innlandet om å kurse bedriftsetablerere de to neste årene. Pixabay.com Avtalen har en ramme på 6 millioner kroner, og omfatter totalt 36 etablererkurs, 18 tilleggskurs for innvandrere og deltakelse på inntil 40 gründerarrangementer over hele Innlandet. Den omfatter også inntil 6 veiledningstimer per bedrift som deltar på etablererkurs.

Satsingen skal være tilpasset både vekstbedrifter og såkalte «levebrødsbedrifter» som ikke nødvendigvis har store vekstambisjoner.

Les også: Vil satse på etablerere i Innlandet

– Nå er vi i full gang med å få på plass en ny, felles satsing på etablerere for hele Innlandet. Denne satsingen er viktig med tanke på å skape et helhetlig kompetanseprogram som er tilgjengelig for eksisterende og potensielle etablerere i hele fylket. Gjennom denne satsingen har Innlandet fylkeskommune tatt et aktivt grep med å tilrettelegge for at det etableres flere arbeidsplasser og at disse fordeles over hele fylket. Så er det også gledelig at vinneren av konkurransen om oppdraget har god kompetanse på de ulike regionenes forutsetninger, sier næringssjef i Innlandet fylkeskommune, Birgit Aasgaard Jenssen.

Bedriftsetableringer i hele Innlandet

– Etablereropplæringen vil være et viktig redskap for å etablere flere arbeidsplasser i Innlandet, sier leder for utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen (Ap). - Klikk for stort bilde– Etablereropplæringen vil være et viktig redskap for å etablere flere arbeidsplasser i Innlandet, sier leder for utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen (Ap). Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune – Næringsutvikling er kjernen i å bygge Innlandet, og det er viktig å støtte bedrifter og gründere som vil investere i nye arbeidsplasser. Denne satsingen på etablereropplæring er viktig for å skape et helhetlig kompetanseprogram som er tilgjengelig for både eksisterende og potensielle etablerere i hele Innlandet, sier leder av utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen (Ap).

– Innlandet fylkeskommune skal legge til rette for at det blir etablert flere arbeidsplasser, og at nyetableringene skal fordeles over hele fylket. Vi har stor tro på at etablereropplæringen vil være et viktig redskap for å oppnå dette målet.

Helhetlig innovasjonssystem

SIVA-partnerne er lokalisert over hele fylket, og er allerede tett koblet sammen gjennom næringshagesamarbeid, inkubatorarbeid og kompetansemegling. Etablereropplæringen vil derfor være koblet opp mot et helhetlig innovasjonssystem.

Det er Valdres Næringshage som er hovedleverandør av tilbudet. De skal samarbeide med følgende inkubatorere og næringshager i Innlandet om å arrangere kursene i sine respektive regioner:

  • Rørosregionen Næringshage
  • Klosser Innovasjon AS
  • Sør-Østerdal Næringshage AS
  • Sør-Hedmark Næringshage AS
  • Total Innovation AS
  • Skåppå AS
  • Landsbyen Næringshage

Større nettverk

– Ved hjelp av Teams og digitale muligheter vil vi kunne få et godt samarbeid til beste for enkeltbedriftene. De vil også kunne oppleve tilgang til et større nettverk over hele fylket ved å delta på kurs og gründersamlinger i regi av næringshager og inkubatorer etter kurset, sier prosjektansvarlig Hilde Tveiten Døvre i Valdres næringshage.

Hun trekker fram at SIVA-partnerne samlet har en kompetanse som matcher næringsstrukturen i Innlandet og som dermed kan komme næringslivet over hele fylket til gode.

Til toppen