52 friluftslivsaktiviteter får tilskudd - Innlandet fylkeskommune

52 friluftslivsaktiviteter får tilskudd

Friluftsliv for innvandrerkvinner og opplæring i innlandsfiske er to av prosjektene som får tilskudd.

Klikk for stort bilde Mostphotos Stolpejakt, skikurs, drømmehelg med hest og i Olav den helliges fotspor er andre eksempler på friluftslivsaktiviteter som får midler gjennom tilskuddsordningen for friluftslivsaktivitet.

Drøyt 2 millioner kroner ble fordelt på de 52 søknadene i hovedutvalg for kultur onsdag.

72 søknader

Det kom til sammen inn 72 søknader, men 20 av dem oppfylte ikke kriteriene for tilskudd.

Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og interkommunale friluftsråd.

Det blir primært gitt tilskudd til tiltak som stimulerer til direkte aktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer og praktiske kurs.

Tiltak i friluftsområder

I samme sak ble det tildelt 450 000 kroner til tiltak i statlig sikrede friluftsområder og 50 000 kroner til tiltak for funksjonshemmede.

Ringsaker kommune får til sammen 200 000 kroner til to tiltak på Jessnes ved Mjøsa.

Øyer kommune får 110 000 kroner til tiltak på Aronsvestranda.

Trysil kommune får 140 000 kroner til tiltak på Grimsåsen, i tillegg til 50 000 kroner til universelt utformet toalett samme sted.

Denne ordningen er det bare kommuner og interkommunale friluftsråd som kan søke på.

Saken ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg for kultur onsdag.

Se hvem som får tilskudd (PS 15/2021)

Til toppen