430 000 til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid - Innlandet fylkeskommune

430 000 til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylkeskommune (FTU) har fordelt penger til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.

Sjur Strand leder trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet. Utvalget delte nylig ut penger til forebyggende trafikksikkerhetstiltak - Klikk for stort bildeSjur Strand leder trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet. Utvalget delte nylig ut penger til forebyggende trafikksikkerhetstiltak Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune Pengene skal brukes på forebyggende tiltak rettet mot trafikanter som er spesielt ulykkesutsatt i trafikken.

13 søknader

FTU fikk 13 søknader fra kommuner og frivillige organisasjoner om tilskudd til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.

– Tilskuddene skal gå til trafikksikkerhetsarbeid knyttet til unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere og motorsyklister. Disse gruppene ble prioritert fordi de har en høyere skaderisiko enn gjennomsnittet, forteller Sjur Strand, leder av trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet.  

Lokale møteplasser for samhandling

Vel 20 prosent av drepte og skadde i trafikken i Innlandet er ungdom i alderen 16 til 21 år.

– Mange ungdomsmiljøer i Innlandet er bygget rundt bilen og bilkjøring. Det er viktig å skape lokale møteplasser for samhandling mellom ungdom, positive voksne og myndigheter for å stimulere til gode holdninger blant ungdom i trafikken, fortsetter Strand.

I gruppen «unge førere» gir Trafikksikkerhetsutvalget tilskudd til følgende aktører:

 • Søndre Land kommune: 50 000 kroner til videreføring av tiltaket Drive for Life som bygger på sosial oppfølging av ungdom i utenforskap med interesse for motor.
 • Valdres Gatebil: 50 000 kroner til drift av mekkeverksted for ungdom.
 • Vinger Mekk og Moro: 50 000 kroner til drift av mekkeverksted for ungdom.
 • Team Trysils Mekkeklubb: 50 000 kroner til drift av mekkeverksted for ungdom.
 • Ung På Hjul i Gudbrandsdalen: 20 000 kroner til gjennomføring av samlinger hvor det blir lagt til rette for kjøring på bane i trygge rammer.

Holdningsskapende arbeid for eldre trafikanter

Eldre er en annen utsatt gruppe i trafikken.

– Statistikk viser at risikoen for ulykker øker markant for trafikanter fra og med fylte 75 år. Derfor er det viktig med forebyggende tiltak rettet mot eldre trafikanter i form av kunnskap og holdningsskapende arbeid, sier Strand.

I gruppen «eldre trafikanter» gir Trafikksikkerhetsutvalget tilskudd til følgende aktører:

 • Vågå kommune: 4000 kroner til gjennomføring av temakveld for eldre trafikanter. På temakvelden vil det være fokus på synlighet i trafikken, refleksbruk og trygg ferdsel i lokalmiljøet.
 • Nord-Aurdal kommune: 30 000 kroner til gjennomføring av kursene Bilfører 65+ og TREFF.
 • Pensjonistforbundet: 25 000 kroner til gjennomføring av kurset TREFF.

Grunnleggende trafikkopplæring for innvandrere

En studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at enkelte grupper innvandrere/flyktninger har høyere ulykkesrisiko enn norskfødte. Mange innvandrere har ikke samme livslange trafikkopplæring som norskfødte, og erfaring viser at det også er utfordringer knyttet til sikring av barn i bil. Det er derfor behov for grunnleggende trafikkopplæring for innvandrere/flyktninger.

Trafikksikkerhetsutvalget gir derfor tilskudd til følgende aktører for tiltak for innvandrere/flyktninger:

 • Vågå kommune: 4000 kroner til gjennomføring av temakveld for innvandrere. Temakvelden vil ha fokus på trafikkregler for gående og syklende, bruk av sykkelhjelm, refleksbruk, bruk av bilbelte og sikring av barn i bil.
 • Ringebu læringssenter: 32 000 kroner til gjennomføring av grunnleggende trafikkopplæring for nyankomne flyktninger. Tiltaket gjennomføres med en trafikkuke med opplæring og aktiviteter knyttet til regler for gående og syklende, bruk av sykkelhjelm, refleksbruk, bruk av bilbelte og sikring av barn i bil.
 • Lillehammer læringssenter: 50 000 kroner til trafikkopplæring som en integrert del av introduksjonsprogrammet gjennom hele året.
 • Elverum kommune: 25 000 kroner til trafikkopplæring for innvandrere i kommunen.

40 000 kroner til MC-kurs

Antall registrerte motorsykler i Innlandet har økt de siste årene. MC-førere utgjør 25 prosent av drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Innlandet. Det er viktig å gjennomføre forebyggende tiltak i form av kunnskaper, holdninger og generelle kjøreferdigheter.

Trafikksikkerhetsutvalget har bevilget 40 000 kroner til Norsk Motorcykkel Union (NMCU) i Innlandet. NMCU vil for tilskuddet arrangere et sikkerhetskurs for MC på Vålerbanen. Kurset vil ta opp temaer som sikkerhetsutstyr, dekkutrustning, bremseteknikk, kjøreforankring, svingteknikk, blikkbruk og blindsoner.

20 000 kroner til andre tiltak

Trafikksikkerhetsutvalget har totalt 450 000 kroner til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020.

– Vi har nå fordelt totalt 430 000 kroner til ulike tiltak. De resterende 20 000 kronene vil vi fordele til andre aktuelle tiltak gjennom året, sier Sjur Strand avslutningsvis.

Til toppen