41 millioner kroner til kulturminnevern - Innlandet fylkeskommune

41 millioner kroner til kulturminnevern

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å tildele drøyt 41 millioner kroner til fem tilskuddsordninger innenfor kulturminnevern og kulturarv.

Atlungstad Brenneri i Stange kommune er ett av tre anlegg i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. - Klikk for stort bildeAtlungstad Brenneri i Stange kommune er ett av tre anlegg i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Marit Thobiassen Strande Det er Riksantikvaren som fordeler midlene til de ulike fylkeskommunene.

Hver fylkeskommune fordeler deretter sine andeler av Riksantikvarens midler basert på søknader som kommer inn til de ulike ordningene.

Alle vedtakene i disse tilskuddssakene var enstemmig i hovedutvalg for kultur.

Brannsikring i tette trehusområder

To søkere i Lillehammer og to søkere i Kongsvinger får til sammen 1,715 millioner kroner til brannsikring.

Midlene kan kun brukes på brannsikringstiltak innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi. Noen av kravene som må innfris er blant annet at det er mer enn 20 hus i området, at området har gjennomgående trebebyggelse som er verneverdig og at husene står mindre en åtte meter fra hverandre.

Les mer om brannsikringsordningen (PS 19/2021)

Tekniske og industrielle kulturminner

Til sammen 8,5 millioner kroner blir fordelt mellom tre tekniske og industrielle kulturminner for 2021. Dette gjelder Atlungstad Brenneri i Stange, Klevfos Cellulose- og papirfabrik i Løten og Folldal gruver.

Disse anleggene inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Midlene er delt i to kategorier: tiltak og forvaltning, drift og vedlikehold. Til sammen får Atlungstad Brenneri om lag 2, 244 millioner kroner, Folldal gruver får 3,299 millioner kroner og Klevfos Cellulose- og papirfabrik får 2,955 millioner kroner.

I tillegg får Klevfos 1, 1 millioner kroner som ble gitt som tilsagn (forhåndstildeling) i 2020 for 2021.

Les mer om tekniske og industrielle kulturminner (PS 20/2021)

Konservering av ruiner fra middelalder

Anno museum får 1,415 millioner kroner til å konservere ruinene av Hamar bispegård og 545 000 kroner til reparasjon av murvegg i den fredete Storhamarlåven på Domkirkeodden i Hamar.

Til sammen har fylkeskommunen fått 2 millioner kroner av Riksantikvaren for tildeling innenfor denne tilskuddsordningen.

De resterende 40 000 kronene er tildelt et prosjekt på Hoff prestegård i Østre Toten. Midlene skal brukes på å lage en tiltaksplan for å sikre middelalderruinen, og det er Innlandet fylkeskommune som selv er søker. Fylkeskommunen vil engasjere en konservator på Domkirkeodden til å lage en detaljert tiltaksplan, forslag til gjennomføring av tiltak og kostnadsoverslag for arbeidet.

Les mer om ruiner fra middelalder (PS 21/2021)

Fredete bygninger i privat eie

For 2021 har Innlandet fylkeskommune fått 27 millioner kroner fra Riksantikvaren til denne ordningen. 10 millioner av denne potten ble gitt som tilsagn for 2021 i 2020 (fordelt allerede i 2020 for 2021). Dermed utgjør tilskuddet for 2021 17 millioner kroner.

1,5 millioner kroner blir øremerket samarbeid med NTNU om bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk for 2021 og 2022.

Resten brukes på tiltak utført på 116 fredete bygninger og parker, fordelt på 91 anlegg.

Se hvem som får tilskudd til fredete bygninger i privat eie 2021 (PDF, 431 kB)

Finn sakspapirene (PS 18/2021)

Statlig tilskudd til verdiskapingsprosjekter

Tre verdiskapingsprosjekter på kulturarvsområdet får tilskudd.

Grøna, Østre Toten får 300 000 kroner. Siden 2011 har eier arbeidet med å få Grøna til å framstå som i storhetstida rundt 1850 som skysstasjon og seter i et helhetlig kulturmiljø.  Ambisjonen er å skape læringsarenaer og aktiviteter som gagner lokalsamfunnet, som bidrar til kompetanseutvikling i håndverkernettverk og som blir en undervisningsarena for skoler.

Granum gård, Søndre Land får 153 000 kroner. Eierne på Granum har sammen med andre aktører vist hvordan stedets krigshistorie kan brukes i forsoningsarbeid, og er dermed en viktig arena for nyanserte historier om okkupasjonstida og etterkrigstida.

Skolmen bru, Nordre Land får 500 000 kroner. Bruprosjektet er isolert sett et rekonstruksjonsprosjekt etter tradisjonelle byggemåter. Lokale ressurspersoner har mobilisert den gamle skolekrinsen til felles arbeid gjennom å aktivere kulturhistorien.

Fylkeskommunedirektøren mener de tre delprosjektene er gode eksempler på praksisarenaer for å få mer kunnskap om hvordan kulturmiljø og kulturarv mobiliserer lokalsamfunn.

I tillegg settes det av 47 000 kroner til felleskostnader læringsarenaene.

Les mer om verdiskapingsprosjekter (PS 22/21)

Til toppen