21- og 22-åringer får halv pris på tannbehandling

Du kan få tilbake penger for tannhelsehjelp på timeavtaler i januar og februar 2022. Fra mars får du automatisk rabatt.

Klikk for stort bilde Mostphotos Fra 1. januar 2022 er det offentlige tannhelsetilbudet utvidet til å også gjelde 21- og 22-åringer.

Stortinget har bestemt at de som er født i 2000 og 2021 fra 2022 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster. Fylkeskommunene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere tilbudet så snart det lar seg gjøre. 

Se rundskriv I-2/2022 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022

Hvem og hva omfattes av tilbudet?

  • Dette gjelder deg som er født i 2000 og 2001 – det vil si deg som fyller 21 eller 22 år i løpet av 2022. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år.
  • Du får 50 % rabatt på tannhelsetjenester når du blir behandlet på en offentlig tannklinikk.
  • Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Automatisk rabatt fra mars 2022

Fra mars 2022 vil du få rabatten automatisk når du betaler, men det forutsetter behandling på en offentlig tannklinikk. Se prisliste

Tannbehandling hos privat tannlege gir ikke 50 % rabatt.

Slik får du tilbakebetalt 50 %

Fordi rabatten ikke ble gitt automatisk i januar og februar 2022, kan du få tilbakebetalt penger for tannbehandling i disse to månedene.

Fordi ordningen først ble gjort kjent for målgruppen i mars, kan du få tilbakebetalt 50 % for tannbehandling både på offentlig og privat tannklinikk i januar og februar. Men fra mars og videre framover gjelder rabatten bare på offentlige tannklinikker.

Har du vært hos en offentlig tannklinikk i 2022? 

Ta kontakt med tannklinikken du har vært på, så ordner klinikken resten. 

Har du vært hos en privat tannklinikk i 2022? 

Tilbakebetalingen gjelder dokumenterte utgifter for tannhelsehjelp på timeavtaler i januar og februar 2022.

NB! Fra mars 2022 og videre framover vil rabatten bare gjelde for behandling på offentlige tannklinikker, ikke private.

Til toppen