13 073 har fått tilbud om skoleplass - Innlandet fylkeskommune

13 073 har fått tilbud om skoleplass

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune er nå ferdig. Kun 19 elever fra ungdomsskolen står foreløpig uten tilbud, men alle med ungdomsrett får plass før skolestart.

I dag får over 13 000 ungdommer i Innlandet beskjed om at de har fått tilbud om skoleplass. - Klikk for stort bildeI dag får over 13 000 ungdommer i Innlandet beskjed om at de har fått tilbud om skoleplass. Mostphotos Av totalt 13 761 søkere til skoletilbud i Innlandet har 13 073 fått et tilbud. Det er kun søkere med ungdomsrett som gis tilbud i førsteinntaket.

Alle søkere som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse har torsdag 9. juli 2020 fått varsel om førsteinntaket på SMS eller e-post. Søkerne må selv logge seg inn på vigo.no og se på resultatet av inntaket og avgi svar.

Svarfrist 17. juli

Svarfristen er fredag 17. juli 2020. Manglende svar blir betraktet som nei.

Søkerne må logge seg inn på vigo.no med passord og engangskode fra MinID for å svare på tilbud om videregående opplæring. Inntakskontoret har ikke tilgang til MinID. Nytt passord til MinID får søkerne ved å kontakte brukerstøtte for MinID og elektronisk ID på telefon 800 30 300 eller e-post: brukerstotte@difi.no.

Det er verdt å merke seg følgende:

  • Først når søker har fått tilbud og takket ja til skoleplass, kan søker søke om lån og stipend gjennom Lånekassen. Les mer om dette hos Lånekassen.
  • Søker får aldri tilbud om mer enn én skoleplass. Lavere ønsker enn det søker har fått tilbud om blir automatisk satt som uaktuelle.
  • Når søker får tilbud om skoleplass på sitt førsteønske, er dette det eneste tilbudet søker får.
  • Søker oppfordres til å sette seg godt inn i regler knyttet til ventelisteplasser. Søker har mulighet til å stå på venteliste til høyere ønsker. Hvis søker konkurrerer seg inn til høyere ønske i andreinntaket i august, mister hun/han skoleplassen vedkommende fikk i førsteinntaket.

Det ordinære inntaket er i utgangspunktet beregnet på søkere med ungdomsrett, med unntak av søkere til Vg4 påbygging etter yrkeskompetanse. Det er kun 19 søkere som kommer fra ungdomsskolen i år som foreløpig ikke har fått noe tilbud. Alle søkere som har en lovfestet rett og har korrekt søknad, vil få et tilbud innen skolestart.

Søkere uten ungdomsrett vil først få tilbud i andreinntaket i august dersom det er ledige plasser.

Andreinntaket er klart 7. august

Det skjer ingen oppdatering av ventelister før andreinntaket er foretatt.  Derfor ber vi om at søkere ikke ringer inntakskontoret for å høre om det har skjedd endringer på ventelistene mellom førsteinntak og andreinntak. For andre henvendelser kan du ta kontakt med inntakskontoret på tlf. 477 93 000.

Alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett, som ikke har fått tilbud i førsteinntaket i juli, vil få tilbud om skoleplass i andreinntaket 7. august.

I andreinntaket fylles eventuelt ledige plasser som er blitt frigjort etter at søkere har takket nei til tilbud.

Tilpasses arbeidslivets behov

Når tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet planlegges, legges det stor vekt på arbeidslivets behov. Det kan være utfordrende å få til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, siden næringslivets behov for lærlinger og kvalifisert fagpersonell ikke alltid samsvarer med ungdommens ønsker for utdanningsvalg.

Enkelte bransjer signaliserer mangel på faglært arbeidskraft, mens det samtidig er lav søkning til disse tilbudene. Det er viktig at ungdommen får mulighet til å oppnå fagkompetanse og få jobb etter fullført opplæring.

For eksempel er det innenfor helse- og oppvekstfagene ofte overvekt av søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget, mens det er et større behov for arbeidskraft innenfor helsearbeiderfaget. Det er derfor flere skoleplasser innenfor Vg2 helsearbeider enn Vg2 barne- og ungdomsarbeider. Tilsvarende vurderinger gjøres innenfor andre yrkesfaglige utdanningsprogrammer for i størst mulig grad å balansere tilbud og etterspørsel.

Alle søkere oppfordres derfor til å takke ja til tilbudt plass, selv om de ikke kommer inn på sitt førsteønske. Da øker sjansen for at alle bransjer får nødvendig rekruttering til sine fag og ungdommene har større muligheter for jobb etter endt opplæring.

Statistikk

Til toppen