12 953 har fått tilbud om skoleplass - Innlandet fylkeskommune

12 953 har fått tilbud om skoleplass

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring er nå ferdig.

Nesten 13 000 ungdommer i Innlandet har fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket. - Klikk for stort bildeNesten 13 000 ungdommer i Innlandet har fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket. Illustrasjonsbilde Stort sett alle søkere som kommer direkte fra ungdomsskolen har fått tilbud om skoleplass. 

Av totalt 13 466 (13 761) søkere til skoletilbud i Innlandet har 12 953 (13 073) fått et tilbud. Det er kun søkere med ungdomsrett som gis tilbud i førsteinntaket. Fjorårstall i parentes.

Alle søkere som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse har fredag 9. juli 2021 fått varsel om førsteinntaket på SMS og e-post.

Søkerne må selv logge seg inn på vigo.no og se på resultatet av inntaket og avgi svar.

Svarfrist 16. juli

Svarfristen er fredag 16. juli 2021. Manglende svar blir betraktet som nei.

Søkerne må logge seg inn på vigo.no med passord og engangskode fra MinID for å svare på tilbud om videregående opplæring.

Inntakskontoret har ikke tilgang til MinID. Nytt passord til MinID får søkerne ved å kontakte brukerstøtte for MinID og elektronisk ID på telefon 800 30 300 eller e-post: brukerstotte@digdir.no (NB! Ikke send sensitive opplysninger om deg selv eller din elektroniske ID på e-post).

Det er verdt å merke seg følgende:

  • Først når søker har fått tilbud og takket ja til skoleplass, kan søker søke om lån og stipend gjennom Lånekassen. Les mer om dette hos Lånekassen.
  • Søker får aldri tilbud om mer enn én skoleplass. Lavere ønsker enn det søker har fått tilbud om, blir automatisk satt som uaktuelle.
  • Når søker får tilbud om skoleplass på sitt førsteønske, er dette det eneste tilbudet søker får.
  • Søker oppfordres til å sette seg godt inn i regler knyttet til ventelisteplasser. Søker har mulighet til å stå på venteliste til høyere ønsker. Hvis søker konkurrerer seg inn til høyere ønske i andreinntaket i august, mister hun/han skoleplassen vedkommende fikk i førsteinntaket.

Det ordinære inntaket er i utgangspunktet beregnet på søkere med ungdomsrett, med unntak av søkere til Vg4 påbygging etter yrkeskompetanse. Alle søkere som kommer fra ungdomsskolen i år har fått tilbud om skoleplass i det første inntaket.  

Alle øvrige søkere som har en lovfestet rett og har korrekt søknad, vil få et tilbud innen skolestart.

Søkere uten ungdomsrett vil først få tilbud i andreinntaket i august dersom det er ledige plasser.

Andreinntaket er klart 6. august

Det skjer ingen oppdatering av ventelister før andreinntaket er foretatt.  Derfor ber vi om at søkere ikke ringer inntakskontoret for å høre om det har skjedd endringer på ventelistene mellom førsteinntak og andreinntak.

Alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett, som ikke har fått tilbud i førsteinntaket i juli, vil få tilbud om skoleplass i andreinntaket 6. august.

I andreinntaket fylles eventuelt ledige plasser som er blitt frigjort etter at søkere har takket nei til tilbud.

Tilpasses arbeidslivets behov

Når tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet planlegges, legges det stor vekt på arbeidslivets behov. Det kan være utfordrende å få til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, siden næringslivets behov for lærlinger og kvalifisert fagpersonell ikke alltid samsvarer med ungdommens ønsker for utdanningsvalg.

Enkelte bransjer signaliserer mangel på faglært arbeidskraft, mens det samtidig er lav søkning til disse tilbudene. Det er viktig at ungdommen får mulighet til å oppnå fagkompetanse og få jobb etter fullført opplæring.

For eksempel er det innenfor helse- og oppvekstfagene ofte overvekt av søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget, mens det er et større behov for arbeidskraft innenfor helsearbeiderfaget. Det er derfor flere skoleplasser innenfor Vg2 helsearbeider enn Vg2 barne- og ungdomsarbeider.

Tilsvarende vurderinger gjøres innenfor andre yrkesfaglige utdanningsprogrammer for i størst mulig grad å balansere tilbud og etterspørsel.

Alle søkere oppfordres derfor til å takke ja til tilbudt plass, selv om de ikke kommer inn på sitt førsteønske. Da øker sjansen for at alle bransjer får nødvendig rekruttering til sine fag, og ungdommene har større muligheter for jobb etter endt opplæring.

Statistikk

Til toppen