105 millioner til returtre-prosjekt - Innlandet fylkeskommune

105 millioner til returtre-prosjekt

Prosjektet SirkTre har fått 105,7 millioner kroner i støtte gjennom regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling.

Næringsminister Iselin Nybø sammen med prosjektleder for SirkTRE Kristine Nore og klyngeleder Berit Sanness i Norwegian Wood Cluster.  - Klikk for stort bildeNæringsminister Iselin Nybø sammen med prosjektleder for SirkTRE Kristine Nore og klyngeleder Berit Sanness i Norwegian Wood Cluster. Erling Fløistad, NIBIO SirkTRE er et treårig prosjekt for å ombruke returtre i byggeprosjekter og som råstoff i treindustrien. Prosjektet er igangsatt av Norwegian Wood Cluster, der Innlandet fylkeskommune er en av støttespillerne.

Gjennom SirkTRE vil skog- og treindustrien utvikle produkter og løsninger som vil bidra til å innfri krav om klimanøytralitet, avfallsfrie byggeplasser og EUs rammeverk for avfall innen 2024.

Spydspiss i utviklingen

For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være avgjørende innenfor nye materialgjenvinningsløsninger. Økt innovasjon og verdiskaping må derfor gå hånd i hånd for å utnytte returtreets muligheter. Norwegian Wood Cluster har ambisjoner om å bli en spydspiss i utviklingen av den nye sirkulære treindustrien gjennom prosjekter som SirkTRE.

– Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Sirkulærøkonomiske prinsipper og digitalisering av verdikjedene gir nye muligheter for innovasjon, økt verdiskaping, styrking av kompetanse og konkurransekraft både innanlands og på eksportmarkedene, sier prosjektleder Kristine Nore i SirkTRE.

– I tillegg til å bidra til at treavfall reduseres, noe som gagner både klima og miljø, skal vi sammen med bedrifter og industri skape nye produkter og løsninger, arbeidsplasser og øke verdiskapningen til treindustrien og byggenæringen både lokalt og nasjonalt.

Viktig del av det grønne skiftet

– SirkTRE er en inspirasjon for videre satsing på det grønne skiftet i Innlandet, sier leder av utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen. - Klikk for stort bilde– SirkTRE er en inspirasjon for videre satsing på det grønne skiftet i Innlandet, sier leder av utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune – Prosjekter som SirkTRE er en viktig del av det grønne skiftet, og et godt eksempel på å tenke nytt innenfor en etablert næring, sier leder av hovedutvalg for næring, Per-Gunnar Sveen (Ap).

– Ombruk av returtre har et potensial over hele verden, og det er gledelig at vi har aktører i Innlandet som tar mål av seg å være helt i front av utviklingen på dette området. Dette er et synlig tegn på at arbeidet Norwegian Wood Cluster og det tremekaniske miljøet i Innlandet gjør gir resultater. Det er rett og slett god inspirasjon for videre satsing.

Vært fødselshjelper

«Grønn plattform»

  • «Grønn plattform» er en del av regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Ordningen finansierer helhetlige prosjekter innenfor grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av stortinget i 2020.
  • Ambisjonen er å bidra til vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som gir positive effekter for klima og miljø.
  • «Grønn plattform» er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.
  • Innretningen er i tråd med Eus «Green Deal» og vil gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

- Det er strålende nyheter at myndighetene vil gi over 100 millioner kroner til sirkTRE-prosjektet og forskningsparallellen circWOOD, for å etablere en helsirkulær verdikjede for tre. Vi har vært fødselshjelper for dette prosjektet, som vi håper vil bidra til å løse ett av områdene vi er opptatt av, sier klyngeleder Berit Sanness i Norwegian Wood Cluster.

– Støtten er delt ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova, som virkelig har troen på dette prosjektet. De påstår at det er gull i trehaugen bak her, og at det er verdt pengene som nå deles ut, sa næringsminister Iselin Nybø da hun besøkte Treklyngen på Hønefoss i forbindelse med gladnyheten.

Blant virksomhetene fra Innlandet som deltar i SirkTRE-prosjektet er Ringalm, Forestia, Hunton Fiber, Boligpartner, Landheim Bygg, Norsk Massivtre, Glommen MJøsen Skog, NTNU, Norwegian Wood Cluster og Høgskolen i Innlandet.

Til toppen