Invitasjon til åpen skole

Vi inviterer 10. trinnelever, foreldre/foresatte til åpen skole ved Nord - Østerdal videregående skole

Tirsdag 28.januar kl. 19.00 – 21.00

Det er nå gjennomført foreldremøter for 10. trinn på de fleste skolene i Fjellregionen der Nord-Østerdal vgs har deltatt med informasjon om skolens tilbud.

Vi ønsker nå å invitere dere hit til Nord-Østerdal vgs. Dere kan da få ytterligere informasjon og samtale rundt de ulike tilbudene.

I tillegg kan dere bli kjent med de ulike undervisningsrommene som verksteder, kjøkken, labber, øvingsrom for musikk og skolebygget generelt. 

• Stand med informasjon i Tunet. Alle de ulike tilbudene på skolen er representert med lærere, rådgivere og avd.ledere.

• Anledning for å se rundt på skolen, -  omvisning for de som ønsker. 

• Kaffe og biteti.

Velkommen!

Med hilsen       Anne Buttingsrud, rektor

Til toppen