Kontaktinformasjon

Telefon

62 48 53 20

E-post

post.nord-osterdal.vgs@hedmark.org

Besøksadresse

Fedraheimveien 1
2500 Tynset

Fakturaadresse

  • Vi godtar kun faktura i EHF (elektronisk handelsformat).
  • Innlandet fylkeskommunes organisasjonsnummer: 920 717 152

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

Merk unntak for visse postsendinger:

  • Pakker
  • Rekommanderte sendinger
  • Ekspress over natt-sendinger
  • Eksamensoppgaver
  • Klager på karakterer/vurdering
  • Aviser
  • Tidsskrifter

Dette sendes direkte til skolen:
Fedraheimveien 1
2500 Tynset

Til toppen