Praksis på skolens IKT-avdeling

Jon Eirik i 1SEA har praksis IKT-avdelingen på skolen hver tirsdag.

Nå for tida jobber han med den nye nettsida til skolen, som skal publiseres før jul. Han har skrevet om Senter for voksnes læring, lagt inn lenker til vilbli.no og vært med og tatt bilder.

Tidligere i høst lagde han adgangskontrollkort og lånekort, og laget instruks om bruk av printere.

Som en del av Service-faget er det fint å ha praksis på IKT-avdelingen. Siden Jon Eirik er interessert i data, passer det ekstra bra å være her. Han trives godt med både arbeidsoppgavene og kollegene. Det er bare ett krav Jon Eirik foreløpig ikke har klart å oppfylle i praksis, og det er å drikke kaffe!

Til toppen