Marja Mortensson med band på Elvis

I uke 2 har de fleste klassene på skolen fått oppleve en stemningsfull og annerledes konsert i auditoriet.

Klikk for stort bilde

Marja Mortensson er en ung sørsamisk joiker og sanger fra Svahken Sïjte (Elgå reinbeitedistrikt) i Hedmark. Hennes sanger tar opp i seg ulike aspekter av urfolk og samisk identitet, f.eks. nærhet og betydning av miljøet, samt både hennes kjærlighet til reindrift og hennes engasjement for beskyttelse og revitalisering av det sørsamiske språket. På konsertene har hun joiket og fortalt om samisk språk og musikk. 

Til toppen