Fylkesting

Tidspunkt
Tirsdag 18.10.2022 10.00 - torsdag 20.10.2022 13.00
Sted
Quality Hotel Strand Gjøvik

Innkalling og saker

Møtet streames og kan følges via Nett-TV

Tirsdag 18. Oktober 
Kl. 10.00 
Plenum 
Orienteringer ved fylkeskommunedirektøren:  
- Tilstandsrapport for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune skoleåret 2021-2022 avdelingssjef kompetanse og tannhelse, Tore Gregersen (1 time) 
- Budsjettprosess 2023 – 2026 - økonomisk status, Statsbudsjettet 2023 mm. v/Gro Reinsborg (30 min. + spørsmål). 

Ca. Kl. 11.45 
Oppstart gruppemøter 

Kl. 13.00 
Lunsj 

Kl. 14.00 
Gruppemøtene fortsetter 

Kl. 19.00 
Frist for registrering av endringsforslag i DigDem 

Kl. 19.30 
Middag 

 

Onsdag 19. Oktober 
Kl. 08.00 
Mulighet for gruppemøter 

Kl. 09.00 
Orientering v/Riksantikvar Hanna Geiran (30 minutter + spørsmål):  
- Riksantikvarens arbeid og samarbeid med fylkeskommunen 

Kl. 09.30
Orientering v/Rune Bye, avdelingsdirektør KS (40 min. + spørsmål)   
- NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Ca. Kl. 10.30 
Formalia 
Forespørsler:  
- spontanspørretime 
- besvarelse av evt. Innmeldte spørsmål og interpellasjoner 
- behandling av forberedt forslag 

Behandling av saker  

Kl. 12.30 
Lunsj 

Kl. 13.30 
Saksbehandlingen fortsetter 

Kl. 17.00 
Møtet avsluttes 

 

Torsdag 20. Oktober 
Kl. 08.00 
Mulighet for gruppemøter 

Kl. 09.00 
Plenum 
Orientering 
Kraftmarkedet og situasjonen i kraftbransjen generelt ved:  
Daglig leder Oddleiv Sæle og styreleder Øystein Løseth i Innlandet Energi Holding AS  
Håkon Taule, Thema Consulting Group AS (1 time inkludert spørsmål) 

Ca. Kl. 10.00 
Saksbehandlingen fortsetter 

Ca. Kl. 13.00 
Lunsj og hjemreise 

Arrangør

Innlandet fylkeskommune

Kontakt

Siv Nermoen
Til toppen